Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (ngày 31/8 - video)

30/07/2018
LỊCH PHỤNG VỤ