HAI ĐOẠN KINH THÁNH CẦN ĐỌC KHI TÂM HỒN BẠN MỎI MỆT

Tác giả: Kathleen N. Hattrup
Chuyển ngữ: Maria Ngọc Tỷ
Từ:
aleteia.org (19.7.2021)

WHĐ (20.7.2021) - Thiên Chúa là nguồn sống vô tận.

Trong cuốn sách sâu sắc “Khát khao cầu nguyện”, Cha Jacque Philippe đã lưu ý rằng: cầu nguyện có thể giúp chúng ta bồi dưỡng cho cả năng lượng thể lý.

Cha nói, “Thiên Chúa là nguồn lực duy nhất không bao giờ cạn kiệt”.

Cha Philippe đã trích dẫn 2 đoạn Kinh Thánh để giảng giải cho huyền nhiệm này:

Thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô, chương 4, câu 16:

Bởi cầu nguyện, “nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới”.

Và sách Tiên tri Isaiah, chương 40, câu 30 đến 31:

“Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo. Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân”.

Sự mệt mỏi, yếu đuối và những thử thách trong đời nhắc nhớ chúng ta về sự yếu đuối của mình và chúng ta cần có Chúa. Ngài là Đấng Tạo Hóa và chúng ta chỉ là những thụ tạo, chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài trong từng nhịp thở của sự sống.

Nhưng nếu chúng ta thấy tâm hồn mình mỏi mệt, có thể đó là dấu chỉ cho thấy chúng ta chưa thực sự kín múc “nguồn sống vĩnh cửu” nơi Thiên Chúa.

Cha Philippe nói rằng: “Đúng là trong cầu nguyện, Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta nguồn năng lượng, đôi lúc kể cả năng lượng thể lý, mà chúng ta cần để phụng sự và yêu mến Người”.

(Có tham khảo: tác phẩm “Khát khao cầu nguyện” – Lm. Minh Anh biên dịch)