Giới thiệu bộ sách Đạo Đức sinh học (linh mục Phêrô Trần Quốc Dũng biên soạn)

***


***

Bộ sách ĐẠO ĐỨC SINH HỌC gồm 4 tập: 

       Tập 1:  Cơ bản và tổng quát. Giá: 90.000 đồng

       Tập 2A: Con người: Y học - Thực phẩm - Xã hội. Giá: 100.000 đồng

       Tập 2B: Con người: Y học - Thực phẩm - Xã hội (tiếp theo). Giá: 160.000 đồng

       Tập 3: Môi trường & Động vật. Giá: 100.000 đồng

 
            Trọn bộ (4 tập): 450.000 đồng
 
Nhà xuất bản Phương Đông liên kết với Nhà sách Đức Bà Hòa Bình
 
Hiện có mặt tại các nhà sách Công giáo.  
 
WHĐ