GIỚI THIỆU BẢN TIN HIỆP THÔNG
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
SỐ 138 (THÁNG 11 & 12 NĂM 2023)

Chủ đề: “Hiệp thông Hội thánh và cộng đoàn sống đời thánh hiến”

Thực hiện: Ủy ban Tu sĩ

Chủ nhiệm: Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chịu trách nhiệm thực hiện: Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam

Lời nói đầu:

Ban Biên tập xin giới thiệu cùng quý độc giả nội dung Bản tin Hiệp Thông kỳ này.

Trong đời sống Giáo hội, mọi thành phần Dân Chúa được mời gọi hiệp thông trong các hoạt động mục vụ, tích cực tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng và thi hành sứ vụ theo bậc sống và ơn gọi của mình. Trong đó, người sống đời thánh hiến là thành phần luôn hiện diện và đã có những đóng góp đáng kể không chỉ trong Giáo hội mà còn ngoài xã hội nữa. Khi âm thầm, lúc công khai, họ đã sống và làm chứng tá để tình yêu của Chúa được chạm đến tha nhân. Bản tin Hiệp thông số 138, qua các bài viết nói lên sự phong phú và nét đặc thù, đa dạng của các tu sĩ trong việc xây dựng và làm sáng lên khuôn mặt của một Giáo hội Hiệp hành.

Trước hết đề cập đến nền tảng Thánh Kinh và lịch sử của sự hiệp thông, với 2 bài viết:

1/ HIỆP HÀNH CỦA CÁC TU SĨ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA HÔSÊ 3,1-5 của Nữ tu Matta Lê Thị Vân Anh, Đa Minh Rosa Lima: Tình yêu của ngôn sứ Hôsê dành cho người vợ ngoại tình nói lên sứ điệp về một tình yêu chung thuỷ của Thiên Chúa đối với dân riêng của Người. Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người đi vào lộ trình này, để cùng với Chúa mà đến với nhau, qua những suy nghĩ và hành động cụ thể.

2/ TỪ VATICAN II ĐẾN THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2023: GIÁO HỘI HIỆP HÀNH VÀ VIỆC LOAN TRUYỀN ĐỨC TIN TRONG THỜI ĐẠI MỚI, của Lm. Giuse Nguyễn Trị An, O.P.: Vì Giáo hội là Giáo hội lữ hành nên cần phải luôn được canh tân để sống đúng căn tính là Dân Thiên Chúa và thi hành sứ mạng. Theo  tinh thần của Công đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội, đặc biệt giáo sĩ và tu sĩ, canh tân đời sống để xây dựng Giáo hội hiệp hành và loan báo Tin Mừng.

Tiếp đến, nhấn mạnh đến khía cạnh tu sĩ sống hiệp thông với Chúa, với các thánh, với dân Chúa trong Giáo hội hiệp hành, qua các bài viết sau:

3/ LINH ĐẠO DUNG NẠP, của Nữ tu Nurya Martínez-Gayol, ACI, do Nữ tu Anna Ngọc Diệp, Đa Minh Thánh Tâm chuyển ngữ: Cá nhân hay cộng đoàn muốn được phát triển, đổi mới cần sống linh đạo dung nạp, với đặc điểm làm mới lại nhưng không đánh mất căn tính của mình.

4/ TU SĨ SỐNG HIỆP THÔNG VỚI CHÚA, VỚI CÁC THÁNH VÀ VỚI DÂN CHÚA TRONG GIÁO HỘI HIỆP HÀNH, của Nữ tu Maria Đào Phượng, Đa Minh Rosa Lima: Được mời gọi trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu, người tu sĩ sống sự hiện diện của Chúa cách liên lỉ và sâu đậm để’ qua đó sống hiệp thông với các Thánh và Dân Chúa trong Giáo hội Hiệp hành.

Sau đó nói về mối hiệp thông giữa các hội dòng với giám mục, với các bài viết:

5/ HIỆP THÔNG GIỮA CÁC GIÁM MỤC VÀ DÒNG TU, của Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P.: Cần dựa trên nguyên tắc thần học về hiệp thông trong Giáo hội để’ hiểu đúng mối tương quan giữa các giám mục và dòng tu.

6/ SỐNG SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG - KHÍA CẠNH PHÁP LÝ của Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB: Tương quan giữa đời sống thánh hiến và Giáo hội mang tính sự sống vốn thuộc về bản chất của cả hai bên: vừa là hiệp thông vừa là đặc sủng.

Tiếp theo là mối hiệp thông giữa các tu sĩ và các dòng tu với linh mục giáo phận, với bài:

7/ CÙNG THUỘC VỀ MỘT GIA ĐÌNH DÂN CHÚA - ƠN GỌI THÁNH HIẾN HIỆP HÀNH VỚI PHẨM TRẬT GIÁO HỘI, của Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J.: Các ơn gọi thánh hiến là một phần thiết yếu thuộc về Giáo hội địa phương và hoàn vũ; cũng như sự tương quan giữa các tu sĩ và bề trên dòng tu với Đức giám mục, các linh mục triều và toàn giáo phận.

Liền sau đó là mối hiệp thông giữa các tu sĩ với nhau trong cộng đoàn, qua các bài viết sau:

8/ HIỆP HÀNH SỐNG HIỆP THÔNG: ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC CANH TÂN SỰ HIỆP THÔNG CÁ NHÂN TRONG CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN, của Nữ tu Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán: Để có được một cộng đoàn sống hiệp thông, nhất thiết mỗi thành viên luôn sống hiệp thông với Chúa và với nhau.

9/ ĐAN SĨ HIỆP THÔNG TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG TU, của Tu sĩ Hilario Trần Văn Thành, O. Cist.: Các đan sĩ sống hiệp thông với nhau là hình ảnh sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa và xây dựng đời sống cộng tu hợp nhất như gia đình Ba Ngôi.

Và cuối cùng là khía cạnh sống thánh hiến giữa đời, và trong dòng tu, qua hai bài viết sau:

10/ ĐỐI THOẠI VỚI THỰC TẾ: MỘT CÁCH THẾ HIỆP HÀNH CỦA NGƯỜI THÁNH HIẾN, của Nữ tu Trần Hiền, Đa Minh Rosa Lima: Lý do và những thách đố khi người tu sĩ sống hiệp hành qua việc đối thoại với những thực tại của xã hội và của chính cộng đoàn mình.

11/ TU SĨ SỐNG HIỆP THÔNG NHỮNG CHIA SẺ THỰC HÀNH, của Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Thiên Hoàng, Đa Minh Thánh Tâm: Tin Mừng chỉ được lan toả và trổ sinh hoa trái khi người sống đời thánh hiến vâng theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Ngoài ra còn có THƯ ĐẠI HỘI CHUNG THƯỜNG LỆ LẦN THỨ XVI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC GỬI DÂN CHÚA, do Ban dịch thuật HĐGM chuyển ngữ; cùng TIN TỔNG HỢP GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM (THÁNG 9 & 10 NĂM 2023).

Kính chúc quý độc giả khi đọc các bài viết này sẽ có thêm niềm vui Chúa ban vì hiểu biết hơn về đời sống Giáo hội, trong đó mỗi người chúng ta cũng có phần đóng góp của mình.

Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
Thư ký HĐGMVN

Các bài trong Bản tin Hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 138 (tháng 11 & 12 năm 2023) với chủ đề: Hiệp thông Hội thánh và cộng đoàn sống đời thánh hiến.


Mục lục

Lời nói đầu

1. HIỆP HÀNH CỦA CÁC TU SĨ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA HÔSÊ 3,1-5

Matta Lê Thị Vân Anh, Đa Minh Rosa Lima

2. TỪ VATICAN II ĐẾN THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2023: GIÁO HỘI HIỆP HÀNH VÀ VIỆC LOAN TRUYỀN ĐỨC TIN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Lm. Giuse Nguyễn Trị An, O.P.

3. LINH ĐẠO DUNG NẠP

Sr. Nurya Martínez-Gayol, ACI

4. TU SĨ SỐNG HIỆP THÔNG VỚI CHÚA, VỚI CÁC THÁNH VÀ VỚI DÂN CHÚA TRONG GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

Nt. Maria Đào Phượng, Đa Minh Rosa Lima

5. HIỆP THÔNG GIỮA CÁC GIÁM MỤC VÀ DÒNG TU

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P.

5. CÁC TU HỘI ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN SỐNG SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG - KHÍA CẠNH PHÁP LÝ

Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB

7. CÙNG THUỘC VỀ MỘT GIA ĐÌNH DÂN CHÚA - ƠN GỌI THÁNH HIẾN HIỆP HÀNH VỚI PHẨM TRẬT GIÁO HỘI

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J.

8. HIỆP HÀNH SỐNG HIỆP THÔNG: ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC CANH TÂN SỰ HIỆP THÔNG CÁ NHÂN TRONG CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

9. ĐAN SĨ HIỆP THÔNG TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG TU

Hilario Trần Văn Thành, O. Cist.

10. ĐỐI THOẠI VỚI THỰC TẾ: MỘT CÁCH THẾ HIỆP HÀNH CỦA NGƯỜI THÁNH HIẾN

Nt. Trần Hiền, Đa Minh Rosa Lima

11. TU SĨ SỐNG HIỆP THÔNG NHỮNG CHIA SẺ THỰC HÀNH

Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Thiên Hoàng, Đa Minh Thánh Tâm

12. THƯ ĐẠI HỘI CHUNG THƯỜNG LỆ LẦN THỨ XVI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC GỬI DÂN CHÚA

13. TIN TỔNG HỢP GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM Tháng 9 & 10 năm 2023

Lm. Giuse Tạ Minh Quý
Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:

VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 033.641.3714
E-mail: bantinhiepthong@gmail.com

Đơn giá (chưa có cước phí): 40.000 đồng/cuốn.

Đặt mua 3 số (6 tháng): 40.000đ x 3 = 120.000 đ

Đặt mua 6 số (12 tháng): 40.000đ x 6 = 240.000 đ

(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)

WHĐ (14.11.2023)