TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đt: 0365415615 | Email: vptgmvinh@gmail.com

Số: 2621/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 11 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Giáo phận Vinh

Kính gửi: Quý cha, tu sĩ nam nữ, giáo dân trong Giáo phận.

Anh chị em thân mến,

Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới khóa XVI sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Hướng tới một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.

Từ trước đến nay, các Thượng Hội Đồng thường chỉ dành cho các giám mục đại diện Hội Đồng Giám Mục quốc gia. Lần này, Đức Thánh Cha có sáng kiến để cho mọi thành phần Dân Chúa được tham gia vào tiến trình của Thượng Hội Đồng. Ngài và các đại biểu tham dự Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2023 muốn lắng nghe những thao thức ưu tư của giáo dân, tu sĩ, linh mục từ các Giáo Hội địa phương về chủ đề nêu trên, để tìm hướng đi cũng như cách giải quyết cho Giáo Hội trong tương lai. Do đó, Thượng Hội Đồng sẽ tiến hành theo ba giai đoạn: Giáo phận, Châu lục, Hoàn vũ.

Giai đoạn Giáo phận kéo dài từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022. Trong giai đoạn này, các tín hữu trong Giáo phận được mời gọi tham dự các buổi gặp gỡ, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe nhau, để trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra điều Chúa muốn Giáo Hội sống và thực thi trong hoàn cảnh hiện nay.

Trong tinh thần hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và để thực hiện tôn ý của Đức Thánh Cha, Giáo phận chúng ta trong năm 2022 sẽ tổ chức các cuộc hội họp thảo luận để thu thập ý kiến từ các giáo xứ và giáo hạt, các dòng tu, hội đoàn, với sự tham gia rộng rãi của mọi thành phần và tổ chức. Tôi thân ái mời gọi hết mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận hiệp ý cầu nguyện và tích cực tham gia Thượng Hội Đồng theo sứ vụ và khả năng của mỗi người.

Để các sinh hoạt Thượng Hội Đồng diễn tiến và mang lại những kết quả tốt đẹp, tôi gửi đến anh chị em những thông báo và chỉ dẫn quan trọng sau đây:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHUNG

– Thánh lễ khai mạc đã diễn ra tại nhà nguyện Tiền Chủng viện – Tòa Giám mục Xã Đoài vào Chúa nhật I Mùa Vọng (ngày 28/11/2021);

– Bổ nhiệm Ban Điều hành Giáo phận, gồm các thành viên sau:

+ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Tổng Đại diện Giáo phận, Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê,

+ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, Quản hạt Chính tòa Xã Đoài,

+ Lm. G.B. Hoàng Đông Dương, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê,

+ Lm. P.X. Nguyễn Hồng Ân, Quản xứ Kẻ Gai,

+ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê,

+ Lm. Antôn Trần Đức Hà, Tòa Giám mục Xã Đoài,

+ 1 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, 1 nữ tu Hiệp Hội Thừa Sai Bác Ái Vinh và 1 giáo dân;

– Tổ chức học hỏi về Thượng Hội Đồng qua các dịp tĩnh tâm, hội thảo, chia sẻ, cử hành phụng vụ và truyền thông, tài liệu có trên trang mạng của Giáo phận, một số đã gửi về các giáo xứ qua cha quản hạt, khi có tài liệu cập nhật, Ban Điều hành sẽ gửi bổ sung;

– Tổ chức các buổi thỉnh ý từ cấp giáo xứ và các dòng tu, cấp giáo hạt và Hội đồng Linh mục, cuối cùng là cấp Giáo phận;

– Trưng bày logo và chủ đề của Thượng Hội Đồng trong và trước các nhà thờ;

– Đúc kết và gửi văn bản cho HĐGM. Việt Nam

B. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

1. Tổ chức tập huấn

Để công cuộc hiệp hành, nhất là việc tổ chức thỉnh ý tại các giáo xứ, dòng tu và giáo hạt được thuận lợi, Ban Điều hành Giáo phận sẽ tổ chức buổi tập huấn.

a. Thành phần tham dự: Tất cả quý cha quản hạt, quý cha xứ hoặc cha phó; mỗi giáo xứ 1 người, mỗi giáo hạt 2 người sẽ giúp quý cha điều phối công việc hiệp hành tại xứ và hạt; mỗi dòng tu 1 người.

b. Thời gian và địa điểm: 8 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2022, tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê.

2. Tổ chức thỉnh ý cấp giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu

Dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục và Ban Điều hành Giáo phận, cha xứ và bề trên cộng đoàn dòng tu chủ động tổ chức việc học hỏi, gặp gỡ để thỉnh ý mọi thành phần trong giáo xứ và cộng đoàn mình theo những câu hỏi do Thượng Hội Đồng gợi ý.

a. Thành phần tham dự: Đối với các giáo xứ, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ được mời gọi tham dự từ Hội đồng Mục vụ đến các ban ngành, hội đoàn, từ bậc cao niên đến giới trẻ, thiếu nhi, người neo đơn, giới chức, người bị bỏ rơi, người bỏ đạo; ngoài ra, có thể mời cán bộ, lương dân, người tôn giáo khác… Đối với các dòng tu, mọi thành viên trong cộng đoàn được mời gọi tham gia, học hỏi và thỉnh ý.

b. Thời gian và địa điểm: Việc thỉnh ý được tổ chức vào Mùa Chay, có thể kết hợp với tuần làm phúc, tùy hoàn cảnh, mỗi giáo xứ có thể linh động cách tổ chức: theo tổ đọc kinh, theo từng giáo họ, hoặc theo từng giới… cốt làm sao để không thành phần nào bị bỏ sót.

c. Hình thức tổ chức (gợi ý):

– Khai mạc: Hát và cầu nguyện (theo bản kinh của HĐGM. Việt Nam)

– Cha xứ, bề trên (hoặc điều phối viên) giải thích ý nghĩa, nội dung và mục đích của cuộc gặp gỡ.

– Nêu lên từng câu hỏi để chia sẻ. Sau khi đọc câu hỏi, cộng đoàn tham dự im lặng 3-5 phút để lắng nghe Chúa Thánh Thần dạy bảo, rồi mỗi người chia sẻ điều muốn nói.

– Kết thúc bằng việc cử hành Thánh lễ hoặc một cử hành khác.

d. Kết quả thỉnh ý: Cha xứ, bề trên dòng tu chọn một ban thư ký có đủ khả năng ghi lại và tổng hợp cách trung thực ý kiến tiêu cực và tích cực của các tham dự viên, sau đó tổng hợp bằng văn bản (dưới 10 trang A4) và gửi về Văn phòng Tòa Giám mục trước ngày 21/4/2022.

3. Tổ chức việc thỉnh ý cấp giáo hạt

Dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục và Ban Điều hành Giáo phận, cha quản hạt là người chịu trách nhiệm cùng quý cha trong hạt tổ chức một buổi học hỏi, gặp gỡ để thỉnh ý Dân Chúa cấp hạt. Cha quản hạt có thể chọn một linh mục, một chủng sinh hoặc một người nữa để cộng tác.

a. Thành phần tham dự: Cha quản hạt và quý cha trong giáo hạt; đại diện của mỗi giáo xứ gồm 3 vị Hội đồng Mục vụ đương nhiệm và 3 vị tiền nhiệm; đại diện các dòng tu trong giáo hạt, mỗi hội dòng 3 người; đại diện các hội đoàn, các ban và các giới, mỗi đơn vị 3 người; đại diện lương dân trong hạt 1-3 người.

b. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Do giáo hạt ấn định trong 4 tuần đầu của mùa Phục Sinh.

Địa điểm: Tại sở hạt hoặc tại giáo xứ khác do hạt chỉ định.

c. Kết quả thỉnh ý: Cha quản hạt chọn một ban thư ký ghi lại cách trung thực các ý kiến phát biểu của các tham dự viên, sau đó tổng hợp bằng văn bản (dưới 10 trang A4) và gửi về Văn phòng Tòa Giám mục trước ngày 18/5/2022.

4. Tổ chức việc thỉnh ý Hội đồng Linh mục

a. Thành phần tham dự: Tất cả quý cha trong Hội đồng Linh mục Giáo phận.

b. Thời gian và địa điểm: Do Ban Thường vụ Hội đồng Linh mục lựa chọn và thông báo.

c. Kết quả thỉnh ý: Ban Thường vụ Hội đồng Linh mục sẽ ghi lại cách trung thực ý kiến phát biểu của quý cha, sau đó tổng hợp bằng văn bản (dưới 10 trang A4) và gửi về Văn phòng Tòa Giám mục trước ngày 30/5/2022.

5. Tổ chức Hội nghị Tiền Thượng Hội đồng Giáo phận

a. Thành phần tham dự: Tất cả các linh mục thuộc Giáo phận và các linh mục dòng đang làm mục vụ tại Giáo phận, đại diện dòng tu, chủng sinh; đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, các ban và các giới, người khuyết tật; đại diện Phật giáo, lương dân.

b. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày lễ Đức Maria – Mẹ Hội Thánh (6/6/2022).
Địa điểm: Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê.

(Chương trình và con số tham dự viên sẽ thông báo cụ thể sau).

c. Kết quả thỉnh ý: Ban Điều hành Giáo phận ghi lại và tổng hợp ý kiến phát biểu của các tham dự viên, sau đó đúc kết ý kiến cấp xứ, các dòng tu, cấp hạt và Hội đồng Linh mục bằng văn bản (dưới 10 trang A4) để gửi cho HĐGM. Việt Nam.

***

Sau cùng, tôi mời gọi cộng đoàn giáo phận đồng thanh cất lời kinh cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng:

“Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn, Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại, và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh, này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục và những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh, xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu, gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa, và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.

Các giáo phận Việt Nam chúng con luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ, xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới, ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông, thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Hội Thánh, chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, luôn mãi đến muôn đời. Amen.”

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
(Đã ấn ký)
+Anphong Nguyễn Hữu Long

Download Thông báo 2621/TB-TGM (pdf)

Nguồn: gpvinh.com (11.12.2021)