NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ - THÁNG 04/2023

GẶP GỠ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN
VỚI ĐỀ TÀI: CÓ NÊN ĐI ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ?

Truyền thông Giới trẻ TGP Hà Nội


Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội