Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên nói với người trẻ - chủ đề: Bạn trẻ, Đức tin và Tình yêu

16/03/2021


ĐỨC TGM GIUSE VŨ VĂN THIÊN NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ - CHỦ ĐỀ: BẠN TRẺ, ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU

Giới trẻ TGP Hà Nội thực hiện

Nguồn: gioitretonggiaophanhanoi.org 

LỊCH PHỤNG VỤ