Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên nói về "Tệ nạn xã hội"

03/08/2021


ĐỨC TGM GIUSE VŨ VĂN THIÊN NÓI VỀ "TỆ NẠN XÃ HỘI"


Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

LỊCH PHỤNG VỤ