Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Kitô hữu phải là men Tin mừng cho thế giới

18/01/2023


ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG:
KITÔ HỮU PHẢI LÀ MEN TIN MỪNG CHO THẾ GIỚI

WGPSG (07.01.2023) - Bài huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục TGP Sài Gòn trong buổi họp mặt đại diện Giáo Dân - gồm Ban chấp hành các đoàn thể Công giáo Tiến hành và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ vào lúc 8g30 ngày 7-1-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.


Nguồn: Kênh YouTube TGP Sài Gòn

LỊCH PHỤNG VỤ