ĐỨC HỒNG Y CHRISTOPH SCHÖNBORN: HIỆP HÀNH LÀ CON ĐƯỜNG SỐNG HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI

Vatican News

Vatican News (19.09.2023) - Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News được công bố ngày 19/9, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám Mục của Vienne bên Áo đề cập đến nhiều điểm liên quan đến Thượng Hội đồng, như: Thượng Hội đồng không phải nghị viện, sự tham gia của giáo dân, thiếu ơn gọi linh mục, tục hoá trong xã hội phương Tây.

Trước hết, Đức Hồng Y nói Thượng Hội đồng khác nghị viện ở chỗ Thượng Hội đồng là một sự hiệp hành trong đời sống Giáo hội, luôn tìm kiếm sự đồng tâm nhất trí, cũng bỏ phiếu nhưng hướng tới một sự hiệp nhất. Đó là lắng nghe Thánh Thần trong việc tìm kiếm sự thật và thiện hảo cho đến khi đạt được sự nhất trí. Ngoài ra Thượng Hội đồng có tính tư vấn chứ không phải là một cơ quan lập pháp, là quá trình lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đã xa Giáo hội, và đặc biệt là cùng nhau lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần.

Về sự tham gia của những người không phải giám mục, Đức Hồng Y nhắc lại rằng trong các Thượng Hội đồng trong 50 năm qua luôn có sự tham gia của giáo dân nhưng đây là lần đầu tiên giáo dân tham gia với tư cách là thành viên chính thức. Mục đích của sự tham gia này là để việc lắng nghe được tốt hơn, làm phong phú hơn.

Từ sự tham gia của giáo dân tại Thượng Hội đồng, câu hỏi tiếp theo được Vatican News đưa ra là liệu sự tham dự này sẽ là dịp để Giáo hội suy nghĩ lại về sự tham gia nhiều hơn của giáo dân vào đời sống Giáo hội, cụ thể là việc truyền chức linh mục cho người nam đã có gia đình. Đức Hồng Y nhắc lại vấn đề này đã được đưa ra trong Thượng Hội đồng về Amazon. Ngài nói: “Một số người đã tự hỏi: Làm sao có tới 1.200 linh mục của Colombia, một quốc gia có nhiều ơn gọi linh mục, đang sống ở Hoa Kỳ và Canada? Tại sao một hoặc hai trăm vị trong số này không đến Amazon? Vấn đề thiếu linh mục sẽ được giải quyết. Vì vậy, tôi nghĩ đôi khi chúng ta cần phân định hơn một chút cũng như sự thành thật khi nhìn nhận sự phức tạp của các vấn đề. Theo nghĩa này, tôi tin tưởng rằng Thượng Hội đồng sẽ là một cơ hội tốt đẹp và mạnh mẽ, một cơ hội để cùng nhau phân định về những vấn đề này”.

Và cuối cùng đối với quá trình tục hoá đang diễn ra ở xã hội phương tây và vai trò truyền tải đức tin của gia đình dường như bị gián đoạn, một câu hỏi được đặt ra “Thượng Hội đồng có thể giúp gì trong vấn đề này?”. Nhắc lại những lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức khi đến thăm Cộng hoà Séc, một đất nước rất tục hoá, Đức Tổng Giám Mục của Vienne nói rằng đây cũng là một cơ hội để Chúa Thánh Thần hoạt động. Thực vậy, tục hoá có thể gợi lên các câu hỏi cá nhân trực tiếp hơn về hiện sinh. Và do đó Chúa hoạt động. Tin Mừng là sức mạnh cuộc sống, truyền cảm hứng cho cuộc sống và theo nghĩa này, Đức Hồng Y tin tưởng Thượng Hội đồng sẽ là một bước tiến thúc đẩy sự hiệp thông trong Giáo hội.

Nguồn: vaticannews.va/vi