ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH TÂM THÁI BÌNH 

I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức trước kia là Tiểu Chủng viện thánh Tôma Mỹ Đức (1937-1972), Chủng viện Mỹ Đức (1972-1977) và hiện nay là Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình từ năm 2008.

Ngày 09 tháng 3 năm 1936, Tòa Thánh ban Sắc chỉ Praecipuas Inter Apostolicas thành lập Giáo phận Thái Bình, tách ra từ Giáo phận Bùi Chu và đặt Đức cha Casado Thuận làm Giám mục tiên khởi của Thái Bình. Sau khi được tấn phong giám mục (02/8/1936), Đức tân Giám mục bắt tay ngay vào việc kiến thiết Giáo phận mới mà ưu tiên hàng đầu của ngài là có một cơ sở đào tạo nhân sự cho Giáo phận Thái Bình.

Đức cha đã mời thầy già Yến là người đã từng cộng tác với ngài trong việc xây dựng Chủng viện thánh Alberto Nam Định về xây dựng Chủng viện Thánh Tôma Mỹ Đức. Chỉ sau đúng một năm (09/1936 - 09/1937), với sự lãnh đạo tài tình của Đức cha, tinh thần hăng say, nhiệt tình đóng góp tài chính, công sức của giáo dân Giáo phận Thái Bình, Tiểu Chủng viện Tôma Mỹ Đức đã được khánh thành. Tiểu Chủng viện là một tòa nhà ba tầng cao 14 mét, rộng 13 mét và dài 70 mét nằm ở tả ngạn sông Trà Lý thuộc xã Đông Hòa, thị xã Thái Bình (nay là thành phố Thái Bình). Đây là nơi huấn luyện chủng sinh cho Giáo phận.

Năm 1940, Chủng viện được nối thêm 20 mét phía đầu đông của tòa nhà ba tầng làm nhà nguyện và phòng ở cho các cha giáo.

Sau khi khánh thành Chủng viện Mỹ Đức, Đức cha Casado Thuận đã đưa toàn bộ tiểu chủng sinh đang học tại Bùi Chu về học tại Mỹ Đức và chính thức chiêu sinh khóa đầu tiên. Thời gian này, có niên khóa số tiểu chủng sinh lên tới 140 người.

Sau biến cố 1954, toàn bộ chủng sinh, 80 linh mục triều và dòng, các dì phước và hơn 70.000 người di cư vào nam. 

Đầu năm 1956, cha Đaminh Đinh Đức Trụ khai giảng trường Mỹ Đức, tiếp nhận tất cả các con em trong Giáo phận về học. Trong niên khoá đầu tiên 1956-1957, con số học sinh đã lên tới 350.

Năm 1963, sau khi Đức cha Phạm Năng Tĩnh - Giám mục Giáo phận Bùi Chu phong chức cho 29 cha, Nhà nước đã ra lệnh đóng cửa tất cả các đại chủng viện, tiểu chủng viện trên toàn miền Bắc trong đó có Chủng viện Mỹ Đức của Giáo phận Thái Bình.

Năm 1972, Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ đã được Nhà nước cho phép mở lại Chủng viện Mỹ Đức và được chính quyền chấp nhận mở khóa đào tạo 1972 - 1977 cho 9 thầy đại chủng sinh về học chính quy và 6 linh mục đã chịu chức trước đó về hàm thụ. Ngày 16/10/1977, cả Giáo phận hân hoan vì từ nay có những thợ gặt mới trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Sau khóa đào tạo trên, Chủng viện Mỹ Đức ngưng hoạt động cho đến năm 2008, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang xin Nhà nước cho mở lớp bồi dưỡng 3 năm tại Chủng viện Mỹ Đức cho các thầy lớn tuổi trong Giáo phận. Đề nghị này của Đức cha đã được Chính quyền chấp nhận, và đúng ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2008, Chính quyền đã chính thức có văn bản trả lời đồng ý cho Đức cha mở lớp bồi dưỡng về triết học và thần học cho 30 thầy lớn tuổi trong Giáo phận. Cảm tạ ơn Chúa, đặc biệt là Thánh Tâm Chúa Giêsu - quan thầy Giáo phận. Đức cha đã đổi Chủng viện Mỹ Đức thành Chủng viện Thánh Tâm với ước mong các thầy tu học ở đây sẽ là những “Tâm Sĩ” như lòng Chúa mong ước.

Tháng 9 năm 2009, ngay sau khi về nhận sứ vụ phục vụ tại Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã dành tâm huyết cho Chủng viện Thánh Tâm. Một mặt tiếp tục bồi dưỡng Triết học và Thần Học cho 30 thầy lớn tuổi, mặt khác đề nghị với Nhà nước chấp thuận cho chiêu sinh để vừa giải quyết vấn đề thiếu hụt linh mục trong địa phận, vừa để đáp ứng tinh thần khao khát ơn gọi linh mục của một số đông ứng sinh tại Thái Bình và Hưng Yên mà Chủng viện Hà Nội không thể đáp ứng được (mỗi năm Chủng viện Hà Nội chỉ nhận tối đa 6 chủng sinh của Thái Bình-Hưng Yên).

Ngày 06 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh Thái Bình đã có văn bản chấp thuận cho Chủng viện tiếp tục chiêu sinh với nội dung học: Theo chương trình đào tạo linh mục của các Đại Chủng viện tại Việt Nam.

Từ đó, ngoài lớp 30 thầy cao tuổi, Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tiếp tục chiêu sinh và hiện tại có 99 chủng sinh đang được đào tạo.

* Kết quả đào tạo

Lớp 30 thầy lớn tuổi đã có 16 thầy được lãnh nhận chức linh mục hiện đang phục vụ tại các giáo xứ hoặc các công việc thích hợp trong Giáo phận, 01 phó tế, 3 thầy sẽ chịu chức Phó tế vào ngày 8 tháng 12 năm 2017.

II. NHÂN SỰ

Để đáp ứng điều kiện đào tạo theo Nguyên tắc căn bản về đào tạo Linh mục của Bộ Giáo Sĩ và Ratio về đào tạo Linh mục của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ chăn Giáo phận, Giám đốc Đại Chủng viện đã lo liệu cho Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình có những nhân sự sau:

1. Ban Giám đốc

     - Giám đốc: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ

     - Giám đốc điều hành: Cha Đaminh Đặng Văn Cầu

     - Phó giám đốc 1: Cha Giuse Mai Văn Diện

     - Phó giám đốc 2: Cha Giuse Trịnh Tiến Thành

     - Linh hướng: Cha Giuse Nguyễn Duy Ninh, OP

     - Giám học: Cha Giuse Mai Văn Diện

     - Giám luật: Cha Augustino Đỗ Duy Đại

2. Các giáo sư 

  a. Giáo sư nội trú: 

     1/ Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ

     2/ Cha Đaminh Đặng Văn Cầu

     3/ Cha Giuse Mai Văn Diện

     4/ Cha Giuse Trịnh Tiến Thành

     5/ Cha Gioan Chu Văn Yên

     6/ Cha Vinhsơn Phạm Văn Thượng

     7/ Cha Phêrô Vũ Khắc Năng

     8/ Cha Augustinô Đỗ Duy Đại

b. Giáo sư ngoại trú trong Giáo phận: 8 linh mục

c. Giáo sư thỉnh giảng: 8 linh mục 

III. CHỦNG SINH

Niên học 2017 – 2018, Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình có 99 chủng sinh chia thành 4 lớp:

    1/ Lớp Tu Đức: 33 thầy

    2/ Lớp Triết II: 24 thầy

    3/ Lớp Thần I: 11 thầy

    4/ Lớp Thần III: 30 thầy

IV. CÁC VỊ GIÁM ĐỐC TIỀN NHIỆM

   1. Đức Cha Casado Thuận (1937 – 1941) 

   2. Đức Cha Uberna Ninh (1942 – 1954) 

   3. Cha Giu-se Trần Trọng Hậu (1956 – 1963) 

   4. Cha Giu-se Đinh Bỉnh (1972-1977) 

   5. Cha Gioan B. Nguyễn Sơn Hải (2008 – 2017) 

V. KẾ HOẠCH – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tiếp tục chiêu sinh và đào tạo theo Ratio 2016 của Bộ Giáo sĩ và theo Định hướng và Chỉ dẫn Đào Tạo Linh mục của Hội đồng Giám Mục Việt Nam 2012, nhằm đào tạo các “tâm sĩ” như lòng Chúa mong ước, vừa để đáp ứng nhu cầu phục vụ tại 2 tỉnh Thái bình và Hưng Yên vừa có thể gửi các linh mục tới các miền truyền giáo khác.

Chủng viện cũng đang có kế hoạch cũng cố và mở rộng cơ sở vật chất để có thể đáp ứng sinh hoạt cần thiết cho số chủng sinh mỗi ngày một tăng.

Với sự bảo trợ của Thánh Tâm Lòng Chúa Thương Xót, chúng con tin tưởng Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình sẽ phát triển tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 

     Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình

          Địa chỉ: Xóm 8, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

          Điện thoại: 02273.748.600

ĐCV Thánh Tâm Thái Bình
Cập nhật ngày 12/12/2017