Đức cha Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ truyền chức cho 2 linh mục và 1 phó tế người Việt tại Roma

Trong Thánh lễ, 2 phó tế đã được thụ phong linh mục và một tu sĩ được truyền chức phó tế. Đồng tế và tham dự Thánh lễ có nhiều ...
LỊCH PHỤNG VỤ