Ngồi chỗ cuối (31.10.2020 – Thứ Bảy Tuần 30 Thường niên)

Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bêlem đến Núi Sọ, và được ở bên Chúa trong Nước Trời. Amen.
LỊCH PHỤNG VỤ