Vatican News (26.07.2023)Sau đây là chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày 02 đến 06.08.2023.

*  *  *  *  *

CHƯƠNG TRÌNH TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
TẠI LISBON, BỒ ĐÀO NHA

Nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXXVII
02 – 06.08.2023

Thứ Tư ngày 2 tháng 8 năm 2023

ROMA – LISBON

07:50

Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Lisbon

 

10:00

Đến Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon

 

10:00

CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC

 

10:45

NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại lối vào chính của Điện Quốc gia “Belém”

 

11:15

THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG NƯỚC CỘNG HOÀ tại Điện Quốc gia “Belém”

 

12:15

GẶP CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại Trung tâm Văn hoá Belém

Diễn văn của Đức Thánh Cha

16:45

GẶP THỦ TƯỚNG tại Toà Sứ thần

 

17:30

KINH CHIỀU VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Đan viện thánh Giêrônimô

Bài giảng của Đức Thánh Cha


Thứ Năm ngày 3 tháng 8 năm 2023

LISBON – CASCAIS – LISBON

09:00

GẶP GỠ GIỚI TRẺ ĐẠI HỌC tại “Đại học Công giáo Bồ Đào Nha

Diễn văn của Đức Thánh Cha

10:40

GẶP GỠ GIỚI TRẺ CỦA SCHOLAS OCCURRENTES tại Trụ sở Scholas Occurentes tại Cascais

Lời chào của Đức Thánh Cha

17:45

NGHI THỨC CHÀO ĐÓN tại Công viên “Parque Eduardo VII”

Diễn văn của Đức Thánh Cha


Thứ Sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023

LISBON

09:00

GIẢI TỘI CHO MỘT SỐ NGƯỜI TRẺ CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại Vườn Vasco da Gama

 

09:45

GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CỦA MỘT SỐ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP VÀ BÁC ÁI tại “Trung tâm Giáo xứ Serafina”

Diễn văn của Đức Thánh Cha

12:00

ĂN TRƯA VỚI CÁC BẠN TRẺ tại Toà Sứ thần

 

18:00

ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ tại “Công viên Eduardo VII”

Diễn văn của Đức Thánh Cha


Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023

LISBON – FATIMA – LISBON

08:00

Khởi hành bằng trực thăng từ Căn cứ không quân Figo Maduro ở Lisbon để bay đến Fatima

 

08:50

Đến Sân vận động Fatima

 

09:30

CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ BỆNH TẬT tại Nhà Nguyện Hiện Ra của Đền thánh Đức Mẹ Fatima.

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Lời cầu nguyện

11:00

Khởi hành bằng trực thăng từ Sân vận động Fatima để bay đến Lisbon

 

11:50

Đến Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon

 

18:00

GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại trường thánh S. Gioan Brito

 

20:45

CANH THỨC VỚI NGƯỜI TRẺ tại “Công viên Tejo”

Diễn văn của Đức Thánh Cha


Chúa nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023

LISBON – ROMA

09:00

THÁNH LỄ CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại “Công viên Tejo”

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Kinh Truyền Tin

16:30

GẶP GỠ CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại “Bãi biển Algés”

Diễn văn của Đức Thánh Cha

17:50

NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon

 

18:15

Khởi hành từ Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon để bay về Roma

 

22:15

Đến Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino