KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B
CUỘC XUẤT HÀNH MỚI GIẢI PHÓNG NHÂN LOẠI

Bình Hòa

Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin Chúa Nhật 07.12.2008, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã dựa trên các bài đọc Sách Thánh của Chúa Nhât thứ hai Mùa Vọng để trình bày việc Chúa đến như là một cuộc giải phóng nhân loại khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, một cuộc biến đổi thế giới toàn diện. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến

Từ một tuần nay chúng ta đang sống trong mùa Vọng, thời kỳ mở rộng đến tương lai của Thiên Chúa, thời kỳ chuẩn bị lễ Giáng sinh, khi mà Thiên Chúa là sự mới mẻ tuyệt đối đến cư ngụ ở giữa nhân loại hư đốn để biến đổi nó ngay từ bên trong. Trong phụng vụ mùa Vọng, vang lên một sứ điệp tràn trề hy vọng, kêu mời hãy ngước mắt nhìn về chân trời cánh chung, nhưng đồng thời cũng mời gọi hãy nhìn nhận trong hiện tại những dấu hiệu của Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Vào Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, lời Chúa mang những cung giọng xúc động trích từ quyển thứ hai của sách Isaia, loan báo sứ điệp giải thoát dành cho những người Do thái đã nếm cảnh lưu đày từ mấy chục năm bên Babilonia. Qua lời của ngôn sứ, Thiên Chúa nói như sau: “Hãy an ủi, hãy an ủi dân của ta; hãy đi nói giữa lòng thành phố Giêrusalem, hãy báo cho họ rằng cảnh gian nan đã chấm dứt (Is 40,1-2). Đây là điều mà Chúa muốn làm trong mùa Vọng: loan báo ơn cứu độ giữa lòng Dân người và qua đó với toàn thể nhân loại. Ngày hôm nay Giáo hội cũng lên tiếng rằng: “Trong hoang địa hãy dọn đường cho Thiên Chúa” (Is 40,3). Với những dân tộc đang bị kiệt lực vì cùng cực nghèo đói, với những đoàn người tha hương, với những người đang chịu cảnh vi phạm quyền lợi cách trầm trọng, Giáo hội giữ vai trò như lính canh đứng trên ngọn núi cao của đức tin để loan báo rằng: “Này đây Thiên Chúa của các bạn! Kìa Thiên Chúa đến với quyền năng” (Is 40,11).

Lời ngôn sứ loan báo đã được thể hiện nơi đức Giêsu Kitô. Bằng lời giảng và rồi bằng cuộc tử nạn và phục sinh, Người đã hoàn thành những lời hứa xưa kia, và mở rộng đến chân trời rộng lớn hơn. Người đã khai mào một cuộc xuất hành mới, không còn chỉ là ở dưới trần thế và trong lịch sử, mang tính cách tạm thời, nhưng là cuộc xuất hành chung tất: cuộc vượt qua từ vương quốc sự Ác đến vương quốc Thiên Chúa, từ cuộc thống trị của tội lỗi và chết chóc đến cuộc thống trị của tình yêu và sự sống. Vì thế, niềm hy vọng Kitô giáo vượt xa lòng khát vọng chính đáng nhắm đến một cuộc giải phóng xã hội và chính trị, bởi vì điều mà Chúa Giêsu đã khai mạc đó là một nhân loại mới phát xuất từ Thiên Chúa nhưng đồng thời nảy mầm trên địa cầu của chúng ta, trong tầm mức nó chịu để cho Thần khí Chúa tác động. Vì thế đây là một chuyện thuộc về chiều kích của đức tin: tin vào Thiên Chúa, tin vào kế hoạch cứu độ của Người, và đồng thời, dấn thân vào việc kiến tạo Vương quốc của Người. Thật vậy, công lý và hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi con người phải trở nên mảnh đất tốt, sẵn sàng đón nhận hạt giống của Lời Chúa.

Hoa trái đầu mùa của nhân loại mới là Đức Giêsu, Con của Thiên Chúa và con của đức Maria. Đức Trinh nữ là “con đường” mà Thiên Chúa đã dọn để đến trần thế. Với hết tâm tình khiêm tốn, Đức Maria đã dẫn đầu đoàn dân Israel mới trong cuộc xuất hành ra khỏi mọi cảnh lưu đày, khỏi mọi cảnh đàn áp, khỏi mọi cảnh nô lệ luân lý và vật chất, tiến về “trời mới đất mới, nơi chân lý ngự trị” (2 Pr 3,13). Chúng ta hãy ký thác lòng khát vọng hoà bình và cứu rỗi của con người thời này cho lời chuyển cầu của Mẹ.

Nguồn: archivioradiovaticana.va