KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa nhật 16 Thường niên năm A
Chúa nhật, 17.07.2011

Ý CHÚA LÀ TIÊU CHUẨN HƯỚNG DẪN CUỘC SỐNG CHÚNG TA

Trưa Chúa Nhật (17.07.2011), trong buổi đọc kinh Truyền Tin với 2.000 tín hữu và du khách hành hương tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI suy tư về các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 16 thường niên, đặc biệt là bài Phúc Âm (Mt 13:24-43), kể lại các dụ ngôn Chúa Giêsu đã dùng để loan báo các mầu nhiệm Nước Trời. Khi dùng các hình ảnh và trạng huống của cuộc sống thường ngày, Chúa ”muốn chỉ cho chúng ta thấy nền tảng đích thật của tất cả mọi sự. Người chỉ cho chúng ta thấy... Thiên Chúa hành động; Người bước vào trong cuộc sống chúng ta và muốn cầm tay hướng dẫn chúng ta” (Gesù di Nazaret I, Milano 2007, 229). Đức Thánh Cha giải thích như sau:

Anh chị em thân mến,

Các dụ ngôn trong Tin Mừng là những tường thuật ngắn gọn mà Chúa Giêsu dùng để loan báo các mầu nhiệm Nước Trời. Với các dụ ngôn đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thừa nhận trước hết quyền tối thượng của Thiên Chúa Cha: nơi đâu không có Người, thì không gì có thể tốt lành được. Đây là một ưu tiên định đoạt cho tất cả mọi người. Đúng thế, Nước Trời có nghĩa là quyền là Chúa của Thiên Chúa, và điều này có nghĩa là ý muốn của Người phải được chấp nhận như là tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống chúng ta.

Đề tài chứa đựng trong Tin Mừng Chúa Nhật này chính là Nước Trời. “Trời” không chỉ được hiểu trong nghĩa của sự cao vượt trên chúng ta, bởi vì không gian bất tận ấy cũng có hình thể sự sâu thẳm của con người nữa. Chúa Giêsu so sánh Nước Trời với một cánh đồng lúa, để giúp chúng ta hiểu rằng bên trong chúng ta đã được gieo vào một cái gì bé nhỏ và dấu ẩn, nhưng nó lại có một sức sống không thể nào hủy bỏ được. Mặc dù có các chướng ngại vật, hạt giống sẽ phát triển và bông hạt sẽ chín. Bông hạt đó chỉ tốt, nếu thửa đất cuộc sống đã được vun trồng theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế trong dụ ngôn hạt lúa tốt và cỏ lùng (Mt 13,24-30), Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng sau mùa gieo hạt của chủ nhân, “trong khi tất cả ngủ”, thì “kẻ thù của ông can thiệp vào và gieo cỏ xấu”.

Điều này có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng giữ gìn ơn thánh đã nhận lãnh trong ngày chịu bí tích Rửa Tội, bằng cách tìm dưỡng nuôi niềm tin nơi Chúa và ngăn cản sự dữ bén rễ trong chúng ta. Khi chú giải dụ ngôn này, thánh Augustinô ghi nhận rằng: “nhiều người ban đầu là cỏ lùng, rồi trở nên lúa tốt” và thánh nhân viết thêm “nếu những người đó, khi họ còn xấu, đã không được nhận nhượng với lòng kiên nhẫn, thì họ đã không đạt được sự thay đổi đáng khen như vậy” (Quaest. septend. in Ev. sec. Math., 12,4: PL 35,1371).

Anh chị em thân mến,

Sách Khôn Ngoan - từ đó bài đọc thứ nhất được trích ra - minh nhiên chiều kích này của Thiên Chúa: “Vì Chúa chăm sóc mọi loài, ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công... Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài” (Kn 12,13.16). Và thánh vịnh 85 xác nhận điều này: “Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và tha thứ, Chúa đầy lòng xót thương đối với ai khẩn cầu Chúa” (Tv 85,5). Nếu chúng ta là con cái của một Người Cha cao cả và nhân lành như vây, thì hãy tìm trở nên giống Người!. Đây đã là mục đích mà Chúa Giêsu đã nhằm trước với việc rao giảng; thật thế, Người đã nói với những kẻ lắng nghe Người: “Các con hãy nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng toàn thiện” (Mt 5,48).

Chúng ta hãy hướng tới Mẹ Maria với lòng tin tưởng, mà hôm qua chúng ta đã mừng kính với tước hiệu Đức Trinh Nữ Rất Thánh của núi Camêlô, để Mẹ giúp chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu, và như thế sống như con cái của Thiên Chúa.

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã cát kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

Linh Tiến Khải
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Nguồn: archivioradiovaticana.va