Họp báo về Đại hội Thượng Hội đồng chiều 25/10/2023 

CÁCH THỨC THẢO LUẬN VÀ BỎ PHIẾU
TÀI LIỆU TỔNG HỢP CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG

Vatican News

Vatican News (26.10.2023) - Trong cuộc họp báo chiều thứ Tư 25/10/2023, ông Paolo Ruffini, Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Đại hội Thượng Hội đồng thứ 16, cho biết tài liệu tổng hợp cuối cùng của phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng, dài 40 trang, đã được giới thiệu và phân phát cho các tham dự viên bằng tiếng Ý và tiếng Anh, cùng với các bản dịch sang các ngôn ngữ khác. Ông cũng giải thích cách thức thảo luận và bỏ phiếu về tài liệu này sẽ diễn ra như thế nào.

Vẫn là Thượng Hội đồng Giám mục

Trong cuộc họp báo, ông Ruffini nói thêm rằng “đây cũng là cơ hội để tái khẳng định bản chất và thẩm quyền của Đại hội, ngay cả khi có sự hiện diện của các thành viên không phải là Giám mục. Người ta nhấn mạnh rằng đây là một Hội đồng tư vấn. Sự tham gia của những người không phải giám mục được quy định trong Tông hiến Episcopalis communio - sự Hiệp thông của Giám mục. Giai đoạn gặp gỡ mà chúng ta đang trải qua không phải là một khởi đầu mới mà là một bước khác trong tiến trình hiệp hành đã được Episcopalis communio vạch ra. Đặc tính Giám mục của Đại hội không bị tổn hại bởi sự hiện diện của các thành viên không có chức Giám mục”.

Ông Ruffini cũng khẳng định: “Tiến trình hiệp hành sẽ tiếp tục trong phiên họp thứ hai và kết thúc vào năm tới”.

Thảo luận và bỏ phiếu tài liệu tổng hợp

Vào chiều thứ Tư 25/10/2023, sau cuộc bỏ phiếu về Lá thư gửi Dân Chúa, các tham dự viên thảo luận về văn bản của tài liệu chung kết. Chỉ những thành viên đủ điều kiện bỏ phiếu mới có thể bỏ phiếu. Sáng thứ Năm 26/10, các cuộc thảo luận tiếp tục trong các nhóm nhỏ và vào ban chiều trong phiên họp khoáng đại.

Thêm buổi họp

Theo ông Ruffini, “để có thêm thời gian thảo luận, Đại hội đã quyết định tổ chức thêm một cuộc họp khoáng đại vào sáng thứ Sáu. Cuộc họp sáng thứ Sáu tập trung thu thập các đề xuất cho giai đoạn tiếp theo của tiến trình Thượng Hội đồng trước phiên họp năm tới”.

Các đề xuất của các nhóm hay cá nhân

Ông Ruffini nêu rõ: “Mỗi nhóm nhỏ và mỗi cá nhân thành viên có thể gửi đề xuất loại bỏ, bổ sung hoặc thay thế các đoạn trong Báo cáo, với những điểm được gọi là ‘modi’ [sửa đổi]. Đặc biệt, ‘sửa đổi’ của từng nhóm nhỏ phải được thông qua lần lượt với đa số tuyệt đối những người hiện diện có quyền bỏ phiếu. Ngoài ‘sửa đổi’ tập thể, các thành viên luôn có thể gửi ‘sửa đổi’ cá nhân, dù có được trình bày trong nhóm hay được nhóm chấp thuận hay không. Văn bản cuối cùng của Báo cáo tổng hợp của Đại hội sẽ được đọc vào sáng thứ Bảy 28/10 và biểu quyết vào chiều cùng ngày”.

Nguồn: vaticannews.va/vi