Các Giám mục và Giáo phận Việt Nam năm 2018

05/10/2017

CÁC GIÁM MỤC VÀ GIÁO PHẬN VIỆT NAM NĂM 2018
 

I. Giáo tỉnh Hà Nội

1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri

  Thành lập Giáo phận: 1913

  Địa chỉ: Tòa Giám Mục Lạng Sơn; 04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

  Điện thoại: 0205 381 0367
 

2. Giáo phận Hưng Hóa

  Gm. Chính tòa: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất

  Gm. Phụ tá: Đức cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long

  Thành lập: 1895

  Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hưng Hóa70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

  Điện thoại: 0243 383 2453 - Fax: 0243 383 4461
 

3. Giáo phận Bắc Ninh

  Gm. Chính tòa: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.

  Thành lập: 1883

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Bắc Ninh537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh     

  Điện thoại: 0222 382 1438    
 

4. Tổng Giáo phận Hà Nội

  Gm. Chính tòa: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

  Gm. nghỉ hưu: Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

  Gm. nghỉ hưu: Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

  Thành lập: 1679

  Địa chỉ: Toà Tổng Giám Mục Hà Nội40, phố Nhà Chung - Hà Nội

  Điện thoại; 0243 825 4424 107 - Fax: 024 3928 5073  
 

5. Giáo phận Hải Phòng

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên

  Thành lập: 1679

  Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hải Phòng; 46, Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng

  Điện thoại: 0225 374 5387
 

6. Giáo phận Thái Bình

  Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB

  Thành lập: 1936

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Thái Bình6, Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình

  Điện thoại: 0227 383 1361 - Fax: 0227 834 5344  
 

7. Giáo phận Bùi Chu

  Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu

  Thành lập: 1848

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Bùi ChuXuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

  Điện thoại: 0228 3887 514 – Fax: 0228 3887 521
 

8. Giáo phận Phát Diệm

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Năng

  Gm. nghỉ hưu: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến

  Thành lập: 1901

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Phát Diệm75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình

  Điện thoại: 0229 386 2058 – 0229 372 4896  
 

9. Giáo phận Thanh Hóa

  Gm. Giám quản: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường

  Thành lập: 1932

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Thanh Hoá50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá 

  Điện thoại: 0237 385 3138 - Fax: 037 371 3599   
   

10. Giáo phận Vinh

  Gm. Chính tòa: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

  Gm. Phụ tá: Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Gm. nghỉ hưu: Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên

  Thành lập: 1846

  Địa chỉ: Tòa Giám Mục Vinh; Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

  Điện thoại: 0238 386 1171 - Fax: 0238 386 1215 

                            

II. Giáo tỉnh Huế

1. Tổng Giáo phận Huế

  Gm. Chính tòa: Ðức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  Gm. nghỉ hưu: Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

                       Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể

  Thành lập: 1850

  Địa chỉ: Toà Tổng Giám Mục Huế6, Nguyễn Trường Tộ, Huế

  Điện thoại: 0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656 
 

2. Giáo phận Đà Nẵng

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân

  Gm. nghỉ hưu: Phaolô Tịnh, Nguyễn Bình Tĩnh

  Thành lập: 1963

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Đà Nẵng; 156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng - HT 143

  Điện thoại: 0236 382 6628 – Fax: 0236 387 1856    

                          

3. Giáo phận Qui Nhơn

  Gm. Chính tòa: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

  Gm. nghỉ hưu: Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn

  Thành lập: 1659

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Qui Nhơn116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 

  Điện thoại: 0256 3824 360 - Fax:  0256 382 8955   

                                  

4. Giáo phận Kontum

  Gm. Chính tòa: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

  Gm. nghỉ hưu: Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh

                       Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung

  Thành lập: 1932

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Kontum146 Trần Hưng Đạo, Kontum    

                                 

5. Giáo phận Nha Trang

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Võ Đức Minh

  Thành lập: 1957

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Nha Trang22 Trần Phú, Nha Trang - HT 42

  Điện thoại: 0258 352 3842 -  Fax: 0258 352 2494        

                        

6. Giáo phận Ban Mê Thuột

  Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

  Thành lập: 1967

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Ban Mê Thuột104 Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

  Điện thoại: 0262 3817622        

                      

III. Giáo tỉnh Sài Gòn

1. Giáo phận Đà Lạt

  Gm. Chính tòa: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh 

  Gm. Nghĩ hưu: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương

  Thành lập: 1960

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Đà Lạt9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

  Điện thoại: 0263 382 2415 & 0263 383 6139     
 

2. Giáo phận Phan Thiết

  Gm. Giám quản: Tôma Nguyễn Văn Trâm

  Thành lập: 1975

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Phan Thiết422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận                      

  Điện thoại: 0252 381 9560  - Fax: 0252 381 9560
 

3. Giáo phận Phú Cường

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  Gm. nghỉ hưu: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ

  Thành lập: 1965

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Phú Cường104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Điện thoại: 0274 382 2860 - Fax:  0274 382 1266
 

4. Giáo phận Xuân Lộc

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo

  Gm. Phụ tá: Gioan Đỗ Văn Ngân

  Gm. nghỉ hưu: Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

  Thành lập: 1965

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Xuân Lộc210  Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai

  Điện thoại: 0618 603 127 - Fax: 0251 378 4053 

     

5. Giáo phận Bà Rịa

  Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

  Thành lập: 2005

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Bà Rịa; 227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu

  Điện thoại: 0251 373 7873    

            

6. Tổng Giáo phận Sài Gòn

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Năng

   Gm. Phụ tá: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  Gm. Phụ tá: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn

  Gm. nghỉ hưu: Đức Hồng Y TGM GioanBt Phạm Minh Mẫn

  Thành lập: 1844

  Địa chỉ: Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM

  Điện thoại: 028 3930 3828 & 028 3930 0368 

  Fax: 028 3930 0598      

    

7. Giáo phận Mỹ Tho

  Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Thành lập: 1960

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Mỹ Tho32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

  Điện thoại: 0273 387 3299  - Fax : 073 3887 249      

      

8. Giáo phận Vĩnh Long

  Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

  Thành lập: 1938

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Vĩnh Long103 Đường 3/2, Vĩnh Long

  Điện thoại: 0270 3824 016        

           

9. Giáo phận Long Xuyên

  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Trần Văn Toản

   Gm. nghỉ hưu: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu

  Gm. nghỉ hưu: GioanBt Bùi Tuần

  Thành lập: 1960

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Long Xuyên80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

  Điện thoại: 0296 384 1903 – 384 6917 - Fax: 0296 384 4569

       

10. Giáo phận Cần Thơ

  Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên

  Thành lập: 1955

  Địa chỉ: Toà Giám Mục Cần Thơ12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Văn phòng HĐGMVN
LỊCH PHỤNG VỤ