BẮT ĐẦU SOẠN THẢO TÀI LIỆU LÀM VIỆC CHO ĐẠI HỘI THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÀO THÁNG 10

Hồng Thủy - Vatican News

Vatican News (12.04.2023) Từ ngày 12 đến 19/4/2023, một nhóm chuyên gia đến từ 5 châu lục sẽ họp nhau tại trụ sở của Uỷ ban Thư ký Thượng Hội đồng để làm việc và phân định về Giai đoạn Châu lục và 7 văn kiện chung kết của các hội nghị Thượng Hội đồng Giai đoạn Châu lục, từ đó soạn thảo Tài liệu Làm việc cho Đại hội Thượng Hội đồng vào tháng 10.

Tài liệu Làm việc sẽ được sử dụng cho phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI, sẽ được nhóm họp tại Vatican, từ ngày 4 đến 29/10 năm nay (2023).

Những người tham gia là các thành viên của Ủy ban trù bị cho Đại hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI và các thành viên của Ban Tư vấn của Uỷ ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Các nhà lãnh đạo của Uỷ ban thư ký Thượng Hội đồng và Tổng Tường trình viên cho Đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, cũng sẽ tham gia vào quá trình soạn thảo.

Công việc của các tham dự viên bao gồm một phần chia sẻ rộng rãi về Giai đoạn Lục địa nói chung và về kinh nghiệm sống trong bảy hội nghị thượng hội đồng lục địa. Sau đó, các Tài liệu Chung kết mà Uỷ ban Thư ký của Thượng Hội đồng nhận được, thành quả của sự phân định mang tính cộng đồng của Dân Chúa, sẽ được phân tích chi tiết nhằm làm nổi bật những căng thẳng và ưu tiên cần được nghiên cứu sâu trong Đại hội vào tháng 10. Những ngày này sẽ được đánh dấu bằng việc cử hành Thánh Thể hàng ngày và những giây phút cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn.

Thông cáo của Uỷ ban Thư ký Thượng Hội đồng cho biết tiến trình soạn thảo sẽ được thực hiện riêng trong nhóm làm việc. Vào cuối cuộc họp, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào ngày 20/4. Thông tin thêm về điều này sẽ được Văn phòng Báo chí Tòa thánh thông báo trực tiếp. (CSR_1454_2023)

Nguồn: vaticannews.va/vi