BẢN TIN HIỆP HÀNH
CỦA VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT

Từ ngày 22.2.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Bản tin Hiệp hành để cập nhật hoặc đúc kết các thông tin và tài liệu quan trọng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Sau đây là những bản tin đã được thực hiện:

(Cập nhật lúc 21g05 ngày 11.10.2023)

24: Giáo Hội hiệp thông có sức lan tỏa


23: Bước vào phần thảo luận về Giáo Hội hiệp thông


22: Họp báo ngắn Thượng Hội Đồng ngày 5/10


21. Ngày làm việc khai mạc Thượng Hội Đồng


20. Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội Đồng


19. Đêm Cầu nguyện Đại kết cho Thượng Hội Đồng & Buổi quy tụ dân Chúa "Together"


18. Mùa thụ tạo: Cùng chăm sóc ngôi nhà chung


17. Hiệp hành tại Đại hội Giới trẻ Thế giới


16. Phương thức làm việc tại Đại hội Thượng Hội Đồng Giám mục XVI


15. Thống kê danh sách tham dự viên Đại hội Thượng hội Đồng Giám mục XVI


14. Tóm lược Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng cấp độ hoàn vũ (1)


13 - Ra mắt Tài liệu làm việc Thượng Hội Đồng cấp hoàn vũ


12 - Đức Mẹ Maria và Thượng Hội Đồng


11 - Thượng Hội Đồng kỹ thuật số?


10 - Giáo dân, tu sĩ có được tham gia Thượng Hội Đồng sắp tới?


09 - Họp báo đúc kết giai đoạn châu lục của Thượng Hội Đồng


08 - Linh đạo Hiệp hành là gì?


07 - Kết thúc giai đoạn châu lục THĐ & Linh đạo Hiệp hành


06 - Châu Á gửi gì cho Thượng Hội đồng sắp tới?


05 - Châu Mỹ Latinh bận tâm gì?


04 - Khóa họp Phi Châu ở Ethiopia


03 - Thượng Hội Đồng quan tâm gì ở giai đoạn châu lục?


02 - Khóa họp cấp châu lục - Giáo hội Á Châu


01 - Đừng định trước kết quả cho Thượng Hội Đồng

Nguồn: vaticannews.va/vi