Bài hát "Người trẻ với ơn gọi nên thánh"

25/07/2020


BÀI HÁT NGƯỜI TRẺ VỚI ƠN GỌI NÊN THÁNH 

BÀI HÁT CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI 2020

Ý Bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên: 

Người trẻ trưởng thành toàn diện: Nhân Bản - Tri Thức - Tình Cảm - Đức Tin

Sáng tác: Linh mục Fx. Trần Truyền GiáoNguồn: Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội


LỊCH PHỤNG VỤ