Tải file về tại đây!


ỦY BAN THÁNH NHẠC

BÀI HÁT GỢI Ý

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B

 

CA NHẬP LỄ:

1. Thánh Thần hãy đến

1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi.

ĐK. Lạy Ngài xin đến dẫn đắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.

2. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay.

3. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi.

4. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an.

 

2. Nguyện Thánh Thần

ĐK. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đến, Ngài ngự xuống trong tâm hồn con. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đến, Ngài đổi mới nhân trần ngàn nơi.

1. Lòng tràn đầy niềm vui mừng Đấng thi ân. Cùng hợp lời ngợi ca tình Chúa thương ngàn dân, thương cuộc đời thế trần. Lạy Cha kẻ cơ bần, nguyện ban xuống muôn ân tái tạo đời trần gian.

2. Ngài là ngọn lửa thiêng nung nấu tâm can. Ngài là nguồn bình an cho những ai lầm than. Xin Ngài hằng giữ gìn và đưa bước dân Ngài, được hợp nhất tin yêu trên đường về nhà Cha.

3. Ngài là sự nghỉ ngơi cho những ai lầm than. Ngài là sự ủi an cho những ai sầu đau. Những ai lo lắng buồn, Ngài xoa dịu tâm hồn và ban xuống tin yêu sáng nụ cười trần gian.

 

3. Xin Ngôi Ba

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki - tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

2. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.

3. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, này trần hoàn ngợp trong màn u tối, nguyện cầu Ngài dủ thương hằng soi lối, dẫn muôn người tìm đến chốn quang vinh.

4. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm cậy trông hồi xao xuyến, nguồn trợ lực kẻ lâm vòng chinh chiến chính sức mạnh trợ giúp giáo dân liên.


CA TIẾP LIÊN:


1. Ca Tiếp Liên (Lễ Hiện Xuống)

ĐK: Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài dủ thương ngự đến. Từ trời cao xin thương chiếu soi ánh quang của Ngài. Xin ngự đến, xin ngự đến, xin ngự đến Đấng an ủi tuyệt vời, khách trọ thật nhân hiền Đấng uỷ lạo dịu dàng. Là nghỉ ngơi trong lúc lầm than, là ủi an trong lúc lệ rơi.

1. Ôi sự sáng chan hoà, chan hoà ân phúc dọi chiếu tràn ngập tâm tư bao giáo dân ánh quang chói ngời. Nếu Chúa không trợ phù, con người nào có chi là thanh khiết, có chi vô tội. Điều cứng cỏi xin uốn nắn, sưởi ấm nơi lạnh lùng. Bao người vẫn tin cậy, tin cậy nơi Chúa, nguyện Chúa tràn nguồn bảy ơn thiêng Thánh Linh ân thưởng công nghiệp, hưởng phúc cứu độ và mừng vui muôn đời. A-men.

2. Xin tẩy xoá cho sạch bao điều nhơ uế, giội tưới mọi miền cằn khô, bao vết thương xin Ngài chữa lành. Nếu Chúa không trợ phù, con người nào có chi là thanh khiết, có chi vô tội. Điều cứng cỏi xin uốn nắn, sưởi ấm nơi lạnh lùng. Bao người vẫn tin cậy, tin cậy nơi Chúa, nguyện Chúa tràn nguồn bảy ơn thiêng Thánh Linh ân thưởng công nghiệp, hưởng phúc cứu độ và mừng vui muôn đời. A-men.


2. Ca Tiếp Liên (Lễ Hiện Xuống)

Muôn lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trần gian. Từ trời cao tỏa xuống nguồn ánh sáng của Ngài. Lạy Cha kẻ cơ hàn Đấng ban tặng ân phúc và soi chiếu nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến. Đấng an ủi tuyệt vời thượng khách của tâm hồn. Ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mát tuôn tràn. Khi vất vả lao công Ngài là nơi an nghỉ. Gió mát đuổi cơn nồng tay hiền lau giọt lệ. Hỡi hào quang linh diệu, xin chiếu giãi ánh hồng vào tâm hồn tín hữu cho rực rỡ trinh trong. Không thần lực phù trợ kẻ phàm nhân cát bụi thật chẳng có điều chi mà không là tội lỗi. Hết những gì nhơ bẩn, xin tẩy rửa sạch trong tưới gội nơi khô khan chữa lành mọi vết thương. Cứng cỏi uốn cho mềm lạnh lùng xin sưởi ấm, những nẻo đường lầm sai sửa sang lại cho ngay. Những ai hằng tin tưởng trông cậy Chúa vững vàng, dám xin Ngài rộng lượng bảy ơn thánh tặng ban. Nguyện xin Chúa thưởng công những cuộc đời dày đức độ. Ban niềm vui muôn thuở  sau giờ phút lâm chung. A-men. Al-le-lu-ia.


3. Ca Tiếp Liên (Lễ Hiện Xuống)

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến, và tự trời toả ánh quang minh.  Lạy Cha kẻ cơ bần xin Ngài ngự đến, Đấng ban ân huệ chiếu soi tâm hồn.  Lạy Đấng an ủi tuyệt vời là khách trọ hiền lương của tâm hồn.  Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than là niềm bình an trong lúc lệ rơi.  Ôi sự sáng chứa chan hồng ân xin chiếu soi ngập tràn tâm hồn tín hữu.  Nếu không có Chúa trợ phù thì con chi thanh khiết thì còn chi vô tội.  Xin Chúa rửa sạch bợn nhơ tưới giội chỗ khô khan chữa cho lành thương tích.  Xin uốn nắn điều cứng cỏi sưởi ấm lạnh lùng chỉnh đốn sai lầm.  Xin Chúa ban cho mọi tín hữu là những người tin cậy nơi Chúa Chúa ơi.  Cho họ được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ muôn đời.


CA TIẾN LỄ:


1. Đôi tay này

1. Đôi tay này con dâng lên Cha, dâng tình con yêu thương thiết tha. Như trầm hương bay tới Thiên Tòa, con thành tâm tiến dâng về Cha. Xin dâng Ngài tâm tư con đây, khi buồn vui hay khi đắng cay. Xin được tin yêu suốt đêm ngày, như lời kinh ngát bay về Ngài.

ĐK. Xin dâng lên cùng bánh nương đồng Cha yêu ơi hãy thương nhận lấy. Xin dâng lên cùng chén rượu nồng Cha yêu ơi khứng cho lòng này.

2. Đôi tay này con dâng lên Cha, đây tội khiên bao n ăm tháng qua. Xin hiệp dâng lên trước thiên toà, mong được Cha đoái thương bỏ qua. Xin dâng Ngài nhọc lao hôm nay, bao lầm than lo âu trĩu vai dâng về tương lai tối đen này, xin tình Cha đỡ nâng kiếp đọa đầy.


2. Tình nào lớn hơn

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng yêu mến từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.


3. Của lễ con dâng

1. (Đây của lễ con dâng, đây của lễ con dâng) Đây của lễ con dâng là bánh với rượu ân tình. Hiệp lòng mến tin một niềm trung tín dâng cùng dâng tiến lên. Xin Cha thương đoái nhận của lễ này. Xin Cha thương chúc lành của lễ này, a.

2. (Đây của lễ con dâng, đây của lễ con dâng) Đây của lễ con dâng là xác với hồn ước nguyện. Một đời hiến trao đường dài chẳng nao dâng cùng dâng tiến lên. Xin Cha thương đoái nhận của lễ này. Xin Cha thương chúc lành của lễ này, a.

3. (Đây của lễ con dâng, đây của lễ con dâng) Đây của lễ con dâng là kiếp sống trọn vui buồn. Một dạ sắt son thủy chung sau trước dâng cùng dâng tiến lên. Xin Cha thương đoái nhận của lễ này. Xin Cha thương chúc lành của lễ này, a.

CODA. Đây của lễ con tiến dâng.

 

CA HIỆP LỄ:


1. Tặng phẩm Thần Linh

ĐK. (Xin Chúa ban Thánh Thần) Xin Chúa ban Thánh Thần! Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người là ân huệ của Trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu Đất Trời.

1. Tặng phẩm Thần Linh ban cho nhân gian, ôi tuyệt vời cao quý! Người như ý thơ dệt nên khúc ca. Như mẹ hiền yêu dấu con mình, ánh lửa hồng sưởi ấm đêm đông.

2. Tặng phẩm Thần Linh như sương long lanh trên nụ hồng nhỏ bé. Người cho lớn lên, Người tỏa ngát hương. Thắp ngọn đèn Đức Mến trong hồn, phím đàn nào rung hết yêu thương.

3. Tặng phẩm Thần Linh ban cho nhân gian, ôi tặng phẩm vô giá! Từ trong trái tim thầm nói với ta. Tiếng dịu dàng tha thiết vô vàn, tiếng gọi nhìn lên Đức Ki-tô.


2. Ánh sáng cứu độ

ÐK1. Ánh sáng cứu độ rửa sạch nỗi sầu đau, ánh sáng cứu độ mở cửa trời yêu dấu. Thoát chốn giam tù vực sâu bước tới vinh quang đời sau. Ánh sáng cứu độ dẫn dắt ta vào cõi phúc dài lâu.

1. Ánh sáng cứu độ nhiệm mầu đã gọi kêu, ánh sáng cứu độ ngọn lửa hồng nung nấu. Chúa đến cho ta tình yêu kết nối nhân loại gần nhau. Ánh sáng cứu độ Chúa đã tuôn trào ân thiêng trời cao.

2. Ánh sáng cứu độ hồn người hãy tìm theo, ánh sáng cứu độ nơi ta hoài nương náu. Chúa đốt ta trong lửa thiêu, cháy hết lao lung khổ đau, xóa kiếp u sầu Chúa đón ta vào vinh quang huyền siêu.

ÐK2. Kìa là ánh sáng, ánh sáng cứu thế. Chúa đưa ta về miền đất hứa, có suối sữa non tưới xuống đất thơm, tràn trề mật ngon men ngon. (Kìa là ánh sáng) Kìa là ánh sáng, ánh sáng cứu thế (ánh sáng cứu thế). Vinh quang tràn ứ trong ân tình Chúa trọn đời ta say sưa.

CODA. Trọn đời ta say sưa, trọn đời ta say sưa.


3. Tạ ơn Chúa Thánh Thần

ĐK. Hết lòng tạ ơn Chúa Thánh Thần, nguồn vui sức sống của nhân trần. Chúng con dâng lên Ngài tiếng hoan ca chúc tụng suy tôn Chúa hiển vinh. Nức lòng cùng lên tiếng cảm tạ vì muôn ơn Chúa xuống chan hoà. Chúng con dâng lên Ngài tiếng đàn hoà tiếng hát, tán dương Ngài oai phong.

1. Chúng con cảm tạ, cảm tạ hết lòng. Chúa ban phước lộc muôn ngàn ơn vô giá. Chúng con cảm tạ, cảm tạ hết lòng. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa Thánh Thần.

2. Chúng con chúc tụng, chúc tụng hết lời. Chúc tụng Chúa là linh hồn của Hội Thánh. Chúng con chúc tụng, chúc tụng hết lời. Chúng con chúc tụng cảm mến Chúa muôn đời.


CA KẾT LỄ:


1. Tiếng hát trong Thần Linh

ĐK. Thánh Thần Chúa đã đến ngự trên tôi. Giờ đây tôi đi loan báo tin vui mừng. Đem tình thương truyền rao cho thế giới. Mang niềm vui rắc gieo cho muôn muôn người.

1. Ánh sáng Chúa Thánh Thần nguồn sức sống chứa chan trong lòng ta. Xua tan đi tăm tối cho đời an hòa. Người người sẽ múc đầy thánh ân tưới hồn thêm cao quý. Này Thần Linh Cha lành ban xuống nhuần thấm muôn người.

2. Khắp thế giới khơi đầy nguồn sống mới tái sinh trong niềm vui. Ta ra đi nhưng Ta vẫn thương cho đàn chiên lành. Người còn đó mỗi ngày cùng Thánh Linh dắt đường về Thiên Quốc. Đừng ngại chi ta cùng theo bước Người dẫn ta đi.


2. Hãy chiếu soi

ĐK. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

1. Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa.

2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim, tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.

3. Xin cho bước chân người dù gian khó được đi đến nơi. Đời héo hắt không ngừng lên tiếng hát. Đời an vui luôn tựa nương tình Ngài khắp ngàn nơi.

4. Xin soi sáng tâm hồn lời chân chính lòng không dối gian. Để tiếng nói loan truyền ơn cứu rỗi. Để đôi tay đưa tìm trao cuộc đời tiếng cười vui.


3. Này Thần Linh Chúa

ĐK. Này Thần Linh Chúa đã đến, đã đến trong hình lưỡi lửa, thắp sáng, thắp sáng tông đồ của Chúa ra đi, mau ra đi loan truyền Danh Chúa khắp mọi nơi. Này Thần Linh Chúa đã đến, đã đến trong hình bồ câu, thánh hoá, thánh hoá tâm hồn chiến sĩ trung kiên, luôn trung kiên theo đường chân lý rất cao vời.

1. Thần Linh Chúa nung đốt tâm hồn Phê-rô. Và sai đi loan báo Tin Mừng cứu rỗi: Đi khắp nẻo đường, để báo Tin Mừng Chúa đã sống lại sống lại huy hoàng. Tin vui, tin vui cho người thế, tin vui cho người thế nầy Chúa đã khải hoàn.

2. Thần Linh Chúa đổi mới con người Phao-lô. Đường Đa-ma ghi dấu ân tình của Chúa. Ánh sáng trên trời, chiếu toả rạng ngời Phao-lô nên người tông đồ dân ngoại. Muôn dân, muôn dân khắp mọi nơi, muôn dân khắp mọi nơi được đón nghe Tin Mừng.

3. Thần Linh Chúa ban xuống muôn vàn ơn thiêng. Thời xa xưa thánh hoá tín đồ đầu tiên: Quyết chí một lòng, giữ mối yêu thương nối kết trí lòng trong một Thánh Thần. Yêu thương, yêu thương luôn rực sáng, yêu thương luôn rực sáng tận mãi sau muôn đời.