Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A

17/06/2023


BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM A

WHĐ (17.06.2023) - Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A:

Đức Phanxicô:

23.06.2017 – Trở nên bé nhỏ để nghe tiếng Chúa

06.07.2014 – Chia sẻ gánh nặng cho nhau

Đức Bênêđictô XVI:

26.06.2011 – Cái nhìn của Chúa Giêsu

01.06.2008 – Mỗi người cần cái tâm

LỊCH PHỤNG VỤ