Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 31 Thường niên năm A

04/11/2023


BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM A

WHĐ (04.11.2023) – Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật 31 Thường niên năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Chúa nhật 31 Thường niên năm A:

Đức Phanxicô:

05.11.2023 – Khoảng cách giữa nói và làm

05.11.2017 – Đừng làm gương xấu sống hai mặt

Đức Bênêđictô XVI:

30.10.2011 – Chúa Giêsu là vị Thầy duy nhất đích thực

 

LỊCH PHỤNG VỤ