Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG:
CẦU CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Ý Truyền Giáo:  Cầu Cho Trí Tuệ Nhân Tạo

Chúng ta cầu nguyện cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con người.

Lời cầu nguyện: “Lạy Thần Khí Thiên Chúa hằng sống, Thần Khí sự thật và tình yêu, xin đến và nâng đỡ chúng con những lúc yếu đuối, để chúng con biết cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, rô-bốt và các tiến bộ khoa học khác, để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ ngôi nhà chung.

Xin soi sáng và củng cố để chúng con đặt phẩm giá của mỗi người là trung tâm trong các suy tư và hành động của mình.

Xin nhắc nhở chúng con rằng, các thiết bị nhân tạo chỉ là mô phỏng các khả năng của con người, trên thực tế, chúng không có phẩm chất như con người. Điều này khiến chúng con phải lưu tâm đến việc định hướng các nguyên tắc để sử dụng chúng, cũng như các nghiên cứu tương tự khác, nhằm hướng tới sự tương tác mang tính xây dựng, công bằng giữa con người và các phiên bản máy móc, thiết bị mới nhất đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đang làm biến đổi hoàn toàn bối cảnh sống của chúng con.

Xin giúp chúng con đưa những định hướng này vào thực tế, bởi tiềm năng phi thường của những khám phá mới có thể mang lại lợi ích cho mỗi con người cũng như toàn thể nhân loại.”[1]

WGPTH (31.10.2020)
Nguồn: giaophanthanhhoa.net 


[1] Lời nguyện được lấy cảm hứng từ Diễn văn của Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên tại Hội nghị của Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Sự sống ngày 25 tháng 2 năm 2019.