Video
Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt

Thư kêu gọi của Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam có link gốc tại đây: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-keu-goi-cau-nguyen-va-cong-tac-cuu-tro-nan-nhan-lu-lut-40748

Truyền thông HĐGMVN
WHĐ (14.10.2020)