Video Sắc lệnh ban những ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay

24/03/2020


VIDEO

Sắc lệnh ban những ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay


Chuyển ngữ: Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Giọng đọc: Như Yến
Nguồn: Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

LỊCH PHỤNG VỤ