VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT GIÚP TĨNH TÂM MÙA CHAY 2024

Chủ đề: HOÁN CẢI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

Vatican News

Vatican News (03.03.2024) – “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng” là lời nhắn nhủ mà chúng ta được nghe khi cúi đầu để được xức tro, và khởi đầu cho hành trình của một Mùa Chay Thánh. Trong suốt tuần tĩnh tâm năm nay, chúng ta sẽ dừng lại với lời nhắn nhủ này.

Hướng dẫn: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ

Chúa Nhật, ngày 3/3: Từ Văn hoá Việt Nam tới Văn hoá Tin Mừng


Thứ Hai, ngày 4/3: Hoán cải từ những nỗi sợ

Thứ Ba, ngày 5/3: Hoán cải từ những tổn thương

Thứ Tư, ngày 6/3: Hoán cải từ những mặc cảm

Thứ Năm, ngày 7/3: Hoán cải từ bệnh đố kỵ ganh ghét

Thứ Sáu, 8/3: Hoán cải từ não trạng cục bộ

Thứ Bảy, 9/3: Hoán cải từ não trạng thời vụ

Chúa Nhật, 10/3: Hoán cải từ văn hoá hoành tráng

Thứ Hai, 11/3: Hoán cải và hoà giải

Các bài tĩnh tâm sẽ được phát hằng ngày vào lúc 7:00 tối giờ Việt Nam, tại website, kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt, từ ngày 3/3 – 11/3/2024.

Nguồn: vaticannews.va/vi