VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023
Chủ Đề: HOÀ GIẢI VÀ HOÀ BÌNH

Vatican News (26.3.2023) - Chúng ta cầu xin cho mình được ơn trở nên những người cộng tác trong việc xây dựng hoà bình. Xin Chúa giúp chúng ta biết đóng góp phần của mình, dù là một phần rất nhỏ, trong hành trình hoà giải, để hướng đến một thế giới sống bao dung hơn và đậm tình huynh đệ hơn, một thế giới bình an hơn và đậm tình người hơn.

STT

Ngày

Chủ đề

Người gợi ý

1

25/3

Mùa sám hối: Hoà giải với Thiên Chúa

Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

2

26/3

 Hoà giải với chính mình

Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

3

27/3

 Hoà giải với tha nhân

Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

4

28/3

 Hoà giải với anh em

Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

5

29/3

Hoà giải giữa các thế hệ

Sr. Thérèse Nguyễn Hà Mai Anh, OMSC

6

30/3

Phúc thay ai xây dựng hoà bình

Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

7

31/3

 Hoà giải trên mạng xã hội

Lm. Antôn Trần Khắc Bá, S.J.

8

1/4

 Bình an cho anh em

Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.


Bài 1: MÙA SÁM HỐI: HOÀ GIẢI VỚI THIÊN CHÚA, Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

Bài 2: HÒA GIẢI VỚI CHÍNH MÌNH, Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.


Bài 3: HÒA GIẢI VỚI THA NHÂN, Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.


Bài 4. HÒA GIẢ VỚI ANH EM, Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.


Bài 5. HÒA GIẢI GIỮA CÁC THẾ HỆ, Sr. Thérèse Nguyễn Hà Mai Anh, OMSC


Bài 6: PHÚC THAY AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH, Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.


Bài 7: HÒA GIẢI TRÊN MẠNG XÃ HỘI, Lm. Antôn Trần Khắc Bá, S.J.


Bài 8: BÌNH AN CHO ANH EM, Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.


Các bài tĩnh tâm sẽ được phát hằng ngày vào lúc 7:00 tối giờ Việt Nam, tại website, kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt, từ ngày 25/3 – 1/4/2023.

Để tiện cho việc theo dõi, quý vị có thể bấm đăng ký kênh Youtube hoặc Facebook của Vatican News Tiếng Việt. Hoặc đăng ký nhận thông báo qua email tại mẫu đăng ký tại: https://www.vaticannews.va/vi/newsletter-registration.html 

(Cập nhật lúc 08h00 ngày 02.4.2023)

Nguồn: vaticannews.va/vi