VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM:
HỌA TIẾT TRÊN PHẨM PHỤC ĐỨC KHÂM SỨ ĐÔNG DƯƠNG JOHN JARLATH DOOLEY

Michel Nguyễn Hạnh

WGPSG (23.06.2023) – Đây là bài giải thích các ký tự và họa tiết trên phẩm phục của Đức Khâm sứ Đông Dương John Jarlath Dooley ở Hà Nội.


Nguồn: tgpsaigon.net