VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM:
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO CÓ NÊN DIỄN KỊCH TÁO QUÂN HAY KHÔNG?

Michel Nguyễn Hạnh

Được sự đồng ý của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân - Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin / Hội đồng Giám mục Việt Nam, thầy Michel Nguyễn Hạnh - Thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin và chuyên gia văn hóa tín ngưỡng Việt Nam - trả lời câu hỏi: Cộng đoàn Công giáo có nên diễn kịch Táo Quân hay không?


Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn