HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ỦY BAN GIÁO DÂN

VĂN THƯ
CHUẨN NHẬN

Căn cứ vào quyền hạn của chủ tịch ủy Ban Giáo Dân Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,

Căn cứ đơn xin chuẩn nhận của Văn Phòng Điều Hành Cursillo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2027, đề ngày 06/03/2023,

Căn cứ vào 2 tài liệu hướng dẫn của phong trào gồm: cẩm Nang Lãnh Đạo và Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo,

Nay, tôi

CHUẨN NHẬN

1 - Văn Phòng Điều Hành Cursillo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2027:

1) Anh Antôn Lê Minh: Chủ Tịch VPĐH

2) Anh Gioan B. Trương Minh Giảng: Phó Chủ Tịch 1

3) Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết Phượng: Phó Chủ Tịch 2

4) Chị Monica Hoàng Thị Kiều Trâm: Thư Ký

5) Chị Têrêsa Trần Thị Minh Nguyệt: Thủ Quỹ

2 - Linh Hướng Văn Phòng Điều Hành:

Cha Antôn Hà Văn Minh

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn từng thành viên trong Ban Điều Hành ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành, để giúp cho phong trào Cursillo được phát triển mạnh mẽ, hầu làm cho Tin Mừng của Chúa Giêsu được loan báo đến mọi nơi.

Văn phòng HĐGMVN, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Ủy Ban Giáo Dân / HĐGMVN
Chủ Tịch

(đã ấn ký)

+ Giuse Trần Văn Toản
Giám mục Giáo phận Long Xuyên


WHĐ (26.3.2023)