Nội dung

  -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường niên năm B

  -  Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ

  -  Giải Nobel Hòa Bình năm 2018 

  -  Dự thính viên trẻ nhất tại Thượng Hội đồng Giám mục