Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 28/2018

07/06/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 28/2018

Nội dung

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật X Thường Niên: Đây là mẹ tôi.

- Những ngày Đại Hội Gia Đình Trẻ tại Tổng giáo phận Huế (01 - 03.6.2018)

- Đức Tổng Giám mục Ladaria nhắc lại: Bí tích Truyền Chức Thánh chỉ dành cho nam giới.

- Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Phái đoàn Tin Lành Luther Đức.

- Đức Tổng Giám mục Hoser được bổ nhiệm làm Phái viên Tòa Thánh tại giáo xứ Mễ Du (Medjugorje).

              

Tập tin đính kèm

WHĐ

LỊCH PHỤNG VỤ