Trung Tâm LCTX An Lạc - Gp Thái Binh: Nơi dành cho người nghèo và người khuyết tật

21/07/2020


Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc - Gp Thái Binh: 
Nơi dành cho người nghèo và người khuyết tật

Ban truyền thông Gp. Thái Bình

Nguồn: giaophanthaibinh.org

LỊCH PHỤNG VỤ