TRẺ EM NGHIỆN INTERNET

Tác giả: Giuse Vương Nguyễn Toàn Thiện
Video: 
Media TGP Sài Gòn

WGPSG (19.10.2022) - Chuyên mục "Tâm Lý & Đời Sống" của kênh Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn kính gởi đến quý vị chủ đề Trẻ em nghiện Internet qua chia sẻ của Chuyên gia Tâm lý Giuse Vương Nguyễn Toàn Thiện - Đơn vị Tâm lý - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TPHCM - Phòng Tham vấn Mục vụ - Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.


Nguồn: tgpsaigon.net