Tọa đàm với nhóm làm phim đoạt giải Cannes "Bên Trong Vỏ Kén Vàng"

09/08/2023


TỌA ĐÀM VỚI NHÓM LÀM PHIM ĐOẠT GIẢI CANNES
"BÊN TRONG VỎ KÉN VÀNG"

Truyền thông TGP Sài Gòn

WGPSG (08.08.2023) - Nhóm làm phim là những người bạn lớn lên cùng nhau, làm việc chung với nhau và còn có cùng một đam mê hòa quyện với đức tin Công giáo của mình. Chính sự kết hợp giữa đức tin, kinh nghiệm sống đạo và niềm đam mê đã tạo nên một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng: “Bên trong vỏ kén vàng”. Bộ phim đoạt giải Liên hoan phim Cannes năm 2023. Sau đây là buổi tọa đàm của Linh mục GB. Phương Đình Toại với nhóm làm phim, được thực hiện bởi Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.


Nguồn: tgpsaigon.net (08.08.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ