Thông báo hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh Covid-19 của nhiều Giáo phận Việt Nam năm 2021

03/02/2021

 

THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA NHIỀU GIÁO PHẬN VIỆT NAM NĂM 2021

Văn Việt

WHĐ (3.2.2021) – Đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 28.1.2021 vẫn còn đang tiếp diễn. Trước tình hình đó, nhiều Giáo phận Việt Nam đã ra các thông báo hướng dẫn sinh hoạt mục vụ thích hợp để cùng chung tay phòng tránh dịch bệnh trong đợt bùng phát này. Để giúp các tín hữu biết rõ hơn về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các hướng dẫn của Giáo hội Việt Nam, chúng tôi xin được tổng hợp các thông báo của các giáo phận theo danh sách dưới đây:

Ngày 29.1.2021

1. Giáo phận Hải Phòng: Thông báo về Thánh lễ trực tuyến trước diễn biến mới của COVID-19
Xin xem tại đây: http://gphaiphong.org

2. Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thông báo Phòng chống dịch bệnh tại các cộng đoàn
Xin xem tại đây: https://tgpsaigon.net

3. Giáo phận Bắc Ninh: Thông báo và lưu ý mục vụ trong thời gian tết Tân Sửu (2021)
Xin xem tại đây: https://giaophanbacninh.org

Ngày 30.1.2021

4. Giáo phận Cần Thơ: Thông báo về phòng chống Covid-19,
Xin xem tại đây: https://gpcantho.com

Ngày 1.2.2021

5. Giáo phận Phú Cường: Thông báo về phòng tránh dịch covid-19 trong tình hình mới
Xin xem tại đây: https://giaophanphucuong.org

6. Giáo phận Xuân Lộc: Thông báo khẩn về việc phòng chống Covid-19
Xin xem tại đây: http://giaophanxuanloc.net

7. Giáo phận Đà Nẵng: Thông báo tạm dừng chương trình gặp mặt ban thường vụ Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ và ban đại diện các hội đoàn cấp giáo phận
Xin xem tại đây: https://www.giaophandanang.org

8. Giáo phận Mỹ Tho: Thông báo về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Xin xem tại đây: http://giaophanmytho.net 

Ngày 2.2.2021

9. Giáo phận Phan Thiết: Thông báo tạm ngưng chương trình hành hương tháng 2/2021
Xin xem tại đây: http://gpphanthiet.com

10. Giáo phận Bà Rịa: Thông báo phòng tránh dịch Covid-19
Xin xem tại đây: 
https://www.giaophanbaria.org 

11. Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19
Xin xem tại đây: https://giaophanhatinh.org

Ngày 4.2.2021

12. Giáo phận Bà Rịa: Thông báo đình chỉ các buổi họp mặt mừng Xuân tại Tòa Giám mục
Xin xem tại đây: https://www.giaophanbaria.org 

Ngày 9.2.2021

13. Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thông báo V/v hạn chế sinh hoạt mục vụ trong tình trạng dịch bệnh ngày 9-2-2021
Xin xem tại đây: https://tgpsaigon.net 

Ngày 16.2.2021

14. Tòa Giám mục Hải Phòng: Về cử hành Phụng vụ trước diễn biến mới của đại dịch COVID-19
Xin xem tại đây: http://gphaiphong.org 

Ngày 19.2.2021

15. Tòa Giám mục Bà Rịa: Thông báo phòng tránh dịch Covid-19
Xin xem tại đây: https://www.giaophanbaria.org 

Ngày 20.2.2021

16. Tòa Giám mục Xuân Lộc: Thông báo ngày 20.02.2021 về dịch Covid-19
Xin xem tại đây: http://giaophanxuanloc.net 

17. Toà Giám mục Thái Bình: Thông báo về việc phòng chống đại dịch Covid - 19 trong tình hình mới
Xin xem tại đây: http://giaophanthaibinh.org 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông báo mới!

Cập nhật lúc 21 giờ 30, ngày 21/2/2021

LỊCH PHỤNG VỤ