Thiệp chúc mừng Giáng Sinh 2021 của Đức TGM Marek Zalewski

24/12/2021


THIỆP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2021
CỦA ĐỨC TGM MAREK ZALEWSKI
 - ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH KHÔNG THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM


WHĐ (24.12.2021)

LỊCH PHỤNG VỤ