TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ GIỖ 344 NĂM CỦA ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE

Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn thực hiện

WHĐ (14.06.2023) - Thánh lễ giỗ 344 năm của Đức cha Pierre Lambert de la Motte được cử hành vào lúc 09h45 ngày 15.06.2023 tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, chủ sự.