Tế nguyện công đức tiền nhân

29/05/2010

Tế nguyện công đức tiền nhân


Tế nguyện công đức tiền nhân

Lễ kỷ niệm 127 năm thành lập giáo phận Bắc Ninh

 

Hôm nay:

Khởi nhật trung tuần tháng Tư, Canh Dần niên.

Nhằm ngày hai mươi chín tháng năm

Nhất thập đệ tam thiên niên kỷ,

Con Thiên Chúa giáng trần cứu độ chúng sinh.

 

Nơi đài thiêng:

Ánh nến lung linh, hương trầm nghi ngút

Hoà quyện linh khí đất Kinh Bắc địa linh, nhân kiệt.

 

Chúng con gồm:

Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt,

Giám mục Giáo phận Bắc Ninh,

Hiệp cùng các linh mục, tu sĩ chủng sinh,

Các chức việc, các ban hành giáo

Cùng cộng đoàn Dân Chúa đồng hương

Khắp bốn phương quy về một hướng.

Nhân ngày kỷ niệm,

127 năm thành lập Giáo phận Bắc Ninh.

Trong Nhà thờ Chính Toà 118 tuổi,

Trước linh vị các Đấng Tiền nhân,

 

Khởi tấu:

Xin cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa,

Đấng ngự chốn cửu trùng chí thánh, chí tôn.

Xin ghi ơn liệt tổ, liệt tông,

Đã hy sinh xương máu, đã chẳng tiếc mồ hôi,

Để gieo giống đức tin, xây nền Giáo phận.

 

Gẫm suy:

Giáo phận Bắc Ninh,

Từ Kẻ Mốt đến Kẻ Nê ra tới cửa Lục Đầu,

Đường truyền giáo lênh đênh theo dòng nước ngược:

Vào sông Lục Nam lên tới  Tiên Nha, Đại Lãm.

Theo ngả sông Cầu qua Phong Cốc, Yên Tập, Kẻ Roi, Đạo Ngạn,

Đến Nhã Lộng, rồi Bắc Cạn, Thái Nguyên.

Rẽ vào sông Thương, đây An Tràng, Bắc Giang, Mỹ Lộc

Tới Tân An, Bố Hạ rừng cam.

Từ sông Đuống qua Ngăm Giáo, Cẩm Giang,

Ngược sông Hồng qua Tử Đình, Thường Lệ,

Tới Dân Trù, Bạch Hạc, Vĩnh Yên.

Ngược sông Thao vào sông Lô,

Đến Vân Cương, Đồng Chương, Chiêm Hoá.

Từ Thiết Nham,

Qua Cầu Lường, Đồng Mỏ,

Vượt Ải Chi Lăng, ghi dấu chân rướm máu:

Giáo phận Lạng Sơn từ gốc Mẹ Bắc Ninh.

 

Mừng ngày đại khánh,

Bách tử thiên tôn,

 

Ngưỡng kính:

Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh

Cùng Mười vị hiển thánh anh hùng.

Một trăm vị Đầu Mục kiên trung,

Đức Cha Côlômê Lễ

Cùng tám vị mục tử tận tình.

Lớp lớp linh mục, kẻ giảng, tu sỹ Đaminh,

Hàng hàng giáo dân muôn lòng như một:

Đã viết nên trang sử vàng sáng chói.

 

Nay con cháu cúi đầu lạy tạ,

Sắm lễ mọn lòng thành,

cùng Liệt tổ liệt tông hiệp thông phối tế.

Dâng lên Chúa Tể muôn loài,

Khấng ban Phúc trường sinh, đồng quy thượng hưởng,

Thượng hưởng, thượng thượng hưởng.  

LỊCH PHỤNG VỤ