Video Sứ điệp: Hãy đến mà xem - Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội thứ 55 năm 2021

12/05/2021


"HÃY ĐẾN MÀ XEM"
Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 55 năm 2021

Sáng tác: Lm. Hữu Hiền
Hòa âm: Ái Cầm
Phối khí: Văn Tình
Hát: Ca đoàn Đồng Tâm
Hình ảnh: Sr. Ngọc Lan, FMM
Media TGP Sài Gòn thực hiện 05/2021

Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn

LỊCH PHỤNG VỤ