WHĐ (20.08.2011) – Trong một sứ điệp truyền thống đánh dấu kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo, vị đứng đầu Hội đồng Đối thoại liên tôn của Tòa thánh nói rằng Kitô hữu và người Hồi giáo phải lên án mọi hình thức cuồng tín, đe dọa, và phân biệt đối xử mà các tín hữu của cả hai tôn giáo đôi khi phải gánh chịu. Sứ điệp tập trung vào lĩnh vực tinh thần của cuộc sống, nhấn mạnh tầm quan trọng về việc giảng dạy các giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ đối với cả hai tôn giáo.

Sau đây là toàn văn sứ điệp:

HỘI ĐỒNG TOÀ THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

SỨ ĐIỆP GỬI NGƯỜI HỒI GIÁO
NHÂN THÁNG RAMADAN VÀ ĐẠI LỄ ‘ID AL-FITR

1432 H. / 2011 A.D.

Kitô hữu và người Hồi giáo: Cùng nhau hoạt động cho lĩnh vực tinh thần của con người”

Các bạn Hồi giáo thân mến,

1. Kết thúc tháng Ramadan đã cho Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn một dịp tốt để gửi đến các bạn lời chúc mừng thân ái nhất của chúng tôi, hy vọng rằng những nỗ lực các bạn đã quảng đại thực hiện trong tháng này mang lại hoa trái tinh thần mong ước.

2. Năm nay, chúng tôi nghĩ đến việc dành ưu tiên cho chủ đề về lĩnh vực tinh thần của con người. Chủ đề này liên quan đến một thực tế mà các Kitô hữu và người Hồi giáo cho là quan trọng hàng đầu, khi chúng ta phải đối mặt với những thách đố của vật chất và trào lưu thế tục hóa. Mối quan hệ của mỗi con người với siêu việt không phải là một thời điểm trong lịch sử, nhưng là một phần của bản tính con người. Chúng ta không tin vào số phận, chúng ta tin rằng –hơn nữa chúng ta cảm nghiệm rằng– Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta trên đường chúng ta đi!

3. Kitô hữu và người Hồi giáo, vượt khỏi những khác biệt của mình, đều công nhận phẩm giá của con người được phú cho cả quyền lợi và nghĩa vụ. Họ nghĩ rằng sự hiểu biết và tự do là những món quà thực sự, phải thúc đẩy các tín hữu nhận ra những giá trị này vốn phải được chia sẻ bởi vì những giá trị ấy đều dựa trên cùng bản tính con người.

4. Đây là lý do tại sao việc thông truyền các giá trị nhân bản và đạo đức cho các thế hệ trẻ trở thành mối quan tâm chung. Bổn phận của chúng ta là giúp họ khám phá ra rằng có cả thiện và ác, rằng lương tâm là một nơi tôn nghiêm phải được tôn trọng, và rằng việc vun trồng các chiều kích tinh thần làm cho chúng ta có trách nhiệm hơn, sẵn sàng hơn cho công ích.

5. Kitô hữu và người Hồi giáo rất thường là chứng nhân của các hành vi vi phạm nơi thánh thiêng, của sự ngờ vực mà đối tượng là những người tự cho mình là tín hữu. Chúng ta không thể không lên án mọi hình thức của chủ nghĩa cuồng tín và sự đe dọa, những thành kiến và các cuộc luận chiến, cũng như sự phân biệt đối xử mà, đôi khi các tín hữu là đối tượng cả trong đời sống xã hội lẫn chính trị cũng như trong các phương tiện thông tin đại chúng.​​

6. Các bạn thân mến, chúng tôi rất gần gũi các bạn trong tinh thần, xin Chúa ban cho các bạn năng lực tinh thần mới và chúng tôi gửi đến các bạn những lời chúc hòa bình và hạnh phúc tốt đẹp nhất.

Vatican, ngày 19 tháng Tám 2011

Hồng y Jean-Louis Tauran
Chủ tịch

Tổng giám mục Pier Luigi Celata
Thư ký