Phỏng vấn Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam

19/11/2022


PHỎNG VẤN LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG -
CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (19.11.2022) - Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quang - Nguyên Bề trên Giám Tỉnh Dòng Don Bosco - Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam trả lời phỏng vấn, nhân dịp Đại Hội Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phát Diệm từ ngày 14-18/11/2022.

LỊCH PHỤNG VỤ