PHỎNG VẤN ĐỨC HỒNG Y GIORGIO MARENGO,
GIÁM MỤC PHỦ DOÃN TÔNG TÒA ULAANBAATAR - MÔNG CỔ

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (18.03.2024) – Đức Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ, đã có chuyến viếng thăm và tri ân Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Hồng y do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.