PHỎNG VẤN
ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI:
 “LINH MỤC, NGƯỜI CỦA LỜI CHÚA”

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (14.04.2023) – Đức Giám mục Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi - Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ - trả lời phỏng vấn phóng viên Kênh Truyền Thông trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Nội dung:

- Kinh nghiệm sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh trong đời sống ơn gọi Linh mục.

- Phương thức giúp người giáo dân cầm cuốn Kinh Thánh mở - đọc và nghiềm gẫm để khám phá linh đạo của Thầy Giêsu trong đời sống hằng ngày.

- Đức cha Tân cử Phêrô giới thiệu và hướng dẫn tham quan Đại Chủng viện Thánh Quý.