PHIM NGẮN: CÁI LA BÀN

WHĐ (02.02.2024) - Làm thế nào để khéo léo hướng dẫn người trẻ ra khỏi những lỡ lầm họ đã vướng mắc? Đây là một trong những điều mà phim ngắn ‘Cái La Bàn’ muốn đề cập đến…

Kênh Phim truyện Mục vụ
của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN