Bài Ðọc I: Is 52, 7-10

“Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: “Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị”.

Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: “Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêrusalem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng Ta.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng Ta.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng Ta.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng Ta.

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng Ta.


Bài Ðọc II: Dt 1, 1-6

“Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con”.

Trích thư gửi tín hữu Do Thái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã tỏa xuống trên địa cầu. - Alleluia.


Phúc Âm: Ga 1, 1-18

“Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.


Hoặc đọc bài này: Ga 1, 1-5. 9-14

“Ngôi Lời đã làm Người và ở cùng chúng ta”

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm: 

Trong ngày đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh,

Giáo Hội cho chúng ta nghe Lời mở đầu Tin Mừng theo thánh Gioan.

Lời mở đầu này là một bài ca về sự cao trọng vô song của Ngôi Lời.

Ngôi Lời là Đấng vĩnh hằng, đã hiện hữu từ nguyên thủy.

Ngài là Thiên Chúa, là Con Một luôn hướng về Thiên Chúa Cha (c. 1).

Tương quan giữa Thiên Chúa và Ngôi Lời là tương quan giữa Cha với Con.

Thiên Chúa Cha đã muốn Ngôi Lời cộng tác trong việc tạo dựng vũ trụ.

Nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được tạo thành (cc. 3, 10).

Chẳng có thụ tạo nào hiện hữu mà lại không được dựng nên bởi Ngôi Lời.

Dù khác nhau về màu da, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo…

mỗi con người đều mang trong mình Sự Sống của Ngôi Lời.

Sự Sống ấy là Ánh Sáng vẫn chiếu soi cả nhân loại (c. 4),

và soi chiếu lương tâm từng con người, chẳng trừ ai (c. 9),

bất chấp sức mạnh gớm ghê của bóng tối (c. 5).

Rồi khi đến thời viên mãn, vì quá yêu thương con người trầm luân

Thiên Chúa đã sai Ngôi Lời, Con Một của Ngài vào trần gian để cứu độ.

Ngôi Lời vĩnh cửu đã trở nên người phàm, mang tên Giêsu,

mang thân xác giới hạn như chúng ta, sống trong dòng lịch sử,

và ở giữa chúng ta trên cùng một trái đất (c. 14).

Đấng Tạo thành vạn vật bây giờ trở nên một thụ tạo bé nhỏ,

được sinh ra, được bú mớm, từ từ lớn lên và trưởng thành.

Đấng Tạo thành vạn vật nay sẽ là Đấng Cứu độ loài người,

để ai tin vào Ngài thì Ngài cho họ quyền làm con cái Thiên Chúa (c. 12).

Khi vâng ý Cha chấp nhận nhập thể và nhập thế,

Ngôi Lời đã cúi xuống bắc cầu nối kết Thiên Chúa với con người,

để đưa con người vào sống tình thân với Thiên Chúa.

Chưa bao giờ và mãi mãi về sau,

chẳng bao giờ có một Vị Trung Gian cứu độ nào tuyệt vời đến thế.

Vì chỉ mình Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là một con người thật.

Mừng lễ Giáng Sinh là mừng đại lễ Thiên Chúa đến cứu con người.

Thiên Chúa Cha không muốn cứu độ nhân loại bằng cách chỉ phán một lời.

Ngài muốn tặng cho ta món quà cao quý là chính Người Con duy nhất. 

Chẳng ai thấy tận mắt hay biết rõ Thiên Chúa bao giờ.

Nhưng nơi Đức Giêsu, chúng ta được quen biết và gặp gỡ Thiên Chúa.

Vì duy chỉ mình Ngài là Con hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha (c. 18).

Lễ Giáng Sinh đem lại niềm vui cho toàn thể thế giới con người.

Vì Con Thiên Chúa đã mang phận người vất vả, long đong,

nên đời người, dù đổ vỡ khổ đau, cũng có ý nghĩa, và đáng sống.

Vì Con Thiên Chúa đã mang khuôn mặt, và thân xác con người,

nên bất cứ ai là người, đều mang hình ảnh của Con Thiên Chúa.

Vì Con Thiên Chúa đã cư ngụ trên trái đất nhỏ xíu này của chúng ta,

đã sống nhờ không khí, nước và thức ăn của trái đất này,

nên trái đất này thật là thế giới linh thánh, cần trân trọng.

Lễ Giáng Sinh bao giờ cũng mời ta nhìn lại đời mình,

nhìn lại khuôn mặt những người chung quanh, nhìn lại trái đất mình sống,

với lòng kính trọng, vui sướng, và biết ơn.

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại.

Ước gì tôi biết đưa hai tay ra để đón lấy quà tặng cao quý ấy.

 

Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giêsu,

khi làm người, Chúa  đã nhận trái đất này làm quê hương,

và đã ban cho chúng con như một quà tặng tuyệt vời.

Nếu rừng không còn xanh, suối không còn sạch,

và bầu trời vắng tiếng chim.

thì đó là  lỗi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã đến làm người để tôn vinh phận người,

vậy mà thế  giới vẫn có một tỷ người đói,

bao trẻ sơ  sinh bị giết khi chưa mở mắt chào đời,

bao kẻ sống không ra người, nhân phẩm bị chà đạp.

Đó là lỗi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đến đem bình an cho người Chúa thương,

vậy mà trái đất của chúng con chưa một ngày an bình.

Chiến tranh, khủng bố, hận thù ở khắp nơi.

Người ta cứ giết nhau bằng thứ vũ khí tối tân hơn mãi.

Đó là lỗi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu ở Bêlem,

Chúa đã cứu độ thế giới bằng tình yêu khiêm hạ,

nhưng bất công, ích kỷ và dối trá vẫn có mặt trên địa cầu.

Chúa đến đem ánh sáng, nhưng bóng tối vẫn tràn lan.

Chúa đến đem tự do, nhưng con người vẫn bị trói buộc.

Đó là lỗi của chúng con.

Vì lỗi của chúng con, chương trình cứu độ của Chúa bị chậm lại,

và giấc mơ của Chúa sau hai ngàn năm vẫn chưa thành tựu.

Mỗi lần đến gần máng cỏ Bêlem,

xin cho chúng con nghe được lời thì thầm gọi mời của Chúa

để yêu trái đất lạnh giá này hơn,

và xây dựng nó thành mái ấm cho mọi người.. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J