Mục vụ cho người có HIV/AIDS của Tổng Giáo phận Sài Gòn

01/12/2020


MỤC VỤ CHO NGƯỜI CÓ HIV/AIDS CỦA TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Truyền thông TGP Sài Gòn

Ngày 1-12-2020 là ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS. Ban mục vụ truyền thông giới thiệu video về hoạt động Ban mục vụ HIV/AIDS của Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Nguồn: Kênh YouTube "Tổng Giáo phận Sài Gòn"

LỊCH PHỤNG VỤ