Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức cha Chủ tịch HĐGMVN

13/10/2020


Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức cha Chủ tịch HĐGMVN

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (13.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:

- Những nét chính yếu của Hội nghị thường niên 2020

- Năm thánh của Tổng Giáo phận Huế

- Đền thánh Đức Mẹ La Vang

- Lũ lụt miền Trung

LỊCH PHỤNG VỤ